11.08.2023.

Stanje deviznih rezervi i kretanja na međubankarskom deviznom tržištu u julu

Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije na kraju jula 2023. godine iznosile su 23.134,2 miliona evra, što je najviši nivo bruto deviznih rezervi krajem meseca od kada se prate podaci na ovaj način (od 2000. godine). U toku jula bruto devizne rezerve povećane su za 549,2 miliona evra.

Na ovom nivou deviznih rezervi obezbeđuje se pokrivenost novčane mase M1 od 181 odsto i 6,2 meseci uvoza robe i usluga, što je više nego dvostruko iznad standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama.

Neto devizne rezerve (bruto devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve, obaveze prema Međunarodnom monetarnom fondu po osnovu aranžmana i drugim osnovima) iznosile su 18.937,1 milion evra, što je takođe najviši nivo neto deviznih rezervi krajem meseca. U odnosu na kraj juna bile su više za 757,9 miliona evra.

Povećanje bruto deviznih rezervi u julu prvenstveno je rezultat intervencija Narodne banke Srbije kupovinom deviza na domaćem deviznom tržištu (priliv 775,0 miliona evra1). Ostvareni su prilivi i po osnovu upravljanja deviznim rezervama, donacija kao i po drugim osnovima u ukupnom iznosu od 144,1 miliona evra.

Navedeni prilivi bili su više nego dovoljni da nadomeste odlive iz deviznih rezervi koji su realizovani po osnovu povlačenja devizne obavezne rezerve banaka u nešto većem neto iznosu od 234,6 miliona evra, što je karakteristično za početak tromesečja (nasuprot velikom izdvajanju devizne obavezne rezerve krajem tromesečja, što je bio slučaj i u junu), kao i ostalih deviznih plaćanja za izmirivanje obaveza države i po drugim osnovima u ukupnom iznosu 161,0 miliona evra.

Na povećanje deviznih rezervi u julu dodatno je uticao i pozitivan efekat faktora na međunarodnom tržištu u neto iznosu od 25,7 miliona evra i u najvećoj meri je rezultat povećanja cene zlata za  oko 3,1%, dok je u suprotnom smeru delovalo slabljenje dolara u odnosu na evro za oko 1,2% na međunarodnom tržištu.

Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u julu iznosio je 555,7 miliona evra i bio je za 184,6 miliona evra manji nego u prethodnom mesecu. U prvih sedam meseci ove godine, u međubankarskoj trgovini realizovano je ukupno 4.584,1 miliona evra.

U julu vrednost dinara prema evru gotovo je nepromenjena, dok je od početka godine dinar nominalno ojačao prema evru za 0,1%.

Narodna banka Srbije je na međubankarskom deviznom tržištu u julu kupila 595 miliona evra, dok je od početka godine neto kupila 2.455 miliona evra, radi održavanja relativne stabilnosti kursa dinara prema evru u uslovima izraženih aprecijacijskih pritisaka na domaćem deviznom tržištu.


1 Realizacija (izvršenje) intervencija Narodne banke Srbije na domaćem deviznom tržištu vrši se u skladu sa uobičajenom tržišnom praksom dva radna dana (T+2) nakon zaključenja transakcija kupovine/prodaje deviza, kada se prilivi i odlivi deviza po tom osnovu efektuiraju na devizne rezerve. U skladu sa tim, u julu je ostvaren priliv u devizne rezerve od 775 miliona evra - po osnovu kupovine deviza poslednja dva radna dana juna 225 miliona evra i tokom jula - 550 miliona evra, dok će po osnovu kupovine 45 miliona evra poslednjeg radnog dana jula (31. jula) priliv u devizne rezerve biti ostvaren u avgustu (2. avgusta).

Kabinet guvernera