11.08.2023.

Agencija Fitch potvrdila kreditni rejting Srbije na korak do investicionog

Rejting agencija Fitch potvrdila je kreditni rejting Srbije na nivou BB+, što je na korak od investicionog rejtinga, uz stabilne izglede za njegovo dalje povećanje.

Kao ključne faktore za ovakvu odluku Fitch ističe:

 • kredibilan okvir ukupne ekonomske politike;
 • viši nivo ekonomske aktivnosti merene bruto domaćim proizvodom po glavi stanovnika, bolje upravljanje i viši nivo ljudskog razvoja u odnosu na zemlje sa sličnim kreditnim rejtingom;
 • uređene javne finansije.

Kao razloge za svoju odluku agencija Fitch naglašava i:

 • značajno popravljenu spoljnu poziciju zemlje (niži deficit tekućeg računa platnog bilansa); ubrzanje privrednog rasta;
 • smanjenje inflacije;
 • dokazanu otpornost bankarskog sektora;
 • smanjenje javnog duga;
 • znatno bolje stanje u energetskom sektoru.

Čuvajući stabilnost po svaku cenu, očuvali smo poslovno poverenje i obezbedili uslove za visoke iznose direktnih investicija. Zahvaljujući tome, zabeležili smo i rast izvoza robe i usluga od 32% prošle godine i 14% u prvoj polovini ove godine, uprkos nižoj eksternoj tražnji. Deficit tekućeg računa platnog bilansa, koji je u prvoj polovini ove godine iznosio svega 1,6% bruto domaćeg proizvoda, najniži je do sada i višestruko je pokriven prilivom stranih direktnih investicija. Sve su to rezultati koje prepoznaje i rejting agencija Fitch”, naglašava guverner Jorgovanka Tabaković.

Agencija projektuje i da će devizne rezerve, koje su na rekordnom nivou, nastaviti da rastu i da će u naredne dve godine ostati na nivou koji pokriva preko pet meseci uvoza robe i usluga, što je iznad proseka zemalja istog rejtinga. U izveštaju se navodi i da je vrhunac inflacije iza nas i da je realno očekivati njen povratak na jednocifrene nivoe do kraja godine, čemu će doprineti i adekvatne reakcije Narodne banke Srbije. Ocenjuju i da će se na nivou cele godine značajno popraviti spoljna pozicija zemlje, kao rezultat rasta izvoza i manjeg uvoza energenata.

Kada je reč o javnim finansijama, agencija ističe da su rezultati u 2023. godini bolji od plana usled bolje naplate prihoda zbog visoke profitabilnosti privrede i snažnog tržišta rada, kao i zbog manjih izdataka za energente.

Agencija ističe da je u drugom tromesečju rast bruto domaćeg proizvoda ubrzan na 1,7% međugodišnje, a u drugoj polovini godine očekuju da privredna aktivnost nastavi da raste vođena daljim rastom izvoza, boljom poljoprivrednom sezonom i nastavkom pozitivnih kretanja u sektoru usluga, posebno u IKT sektoru. Na nivou ove godine očekuju rast od 2,4% i ubrzanje na 3,4% sledeće godine.
Činjenica da rejting agencija Fitch očekuje da:

 • inflacija ostane na opadajućoj putanji i uđe u ciljane okvire sledeće godine,
 • devizne rezerve nastave da rastu i da pokrivaju preko pet meseci uvoza robe i usluga,
 • fiskalni deficit u naredne dve godine bude smanjen na oko 1,5%, a javni dug opšte države na ispod 50% bruto domaćeg proizvoda (48,1%),
 • eksterna pozicija zemlje ostane u održivim okvirima, uz visok izvoz i strane direktne investicije koje će nastaviti da u potpunosti pokrivaju deficit tekućeg računa platnog bilansa,

potvrđuje da rejting agencija ocenjuje da u Srbiji vodimo dobru ekonomsku politiku, koja za rezultat ima stabilnost, snažno tržište rada i dobre osnove za održiv rast, što nam je svima cilj”, zaključuje guverner Jorgovanka Tabaković.

 

Kabinet guvernera