18.08.2023.

Rezultati ankete o inflacionim očekivanjima

Prema rezultatima ankete agencije Ipsos, predstavnici finansijskog sektora očekuju da će inflacija za godinu dana unapred, u julu 2024. godine, biti na nivou od 7,0%, što predstavlja smanjenje u odnosu na 8,0%, koliko su očekivanja iznosila u prethodnoj anketi. Inflaciona očekivanja kretala su se oko sličnog nivoa od 7,0% i prema poslednje tri ankete agencije Blumberg, pri čemu u avgustovskoj anketi očekivana inflacija za godinu dana unapred iznosi 6,9%.

Kratkoročna inflaciona očekivanja privrednika (za godinu dana unapred) nastavila su i drugu anketu zaredom da se smanjuju, ovaj put nešto bržim intenzitetom nego u prethodnom mesecu. Očekivanja su u junu iznosila 9,8%, da bi se u julu ona našla na nivou od 9,2%.

Kada je reč o inflacionim očekivanjima za dve i tri godine unapred, ona su i kod finansijskog sektora i kod privrede niža od kratkoročnih očekivanja. Očekivanja predstavnika finansijskog sektora za dve godine unapred ostala su nepromenjena u odnosu na prethodnu anketu i iznose 5,0%, dok se za tri godine nalaze unutar granica cilja Narodne banke Srbije, na nivou od 3,8%. Što se tiče srednjoročnih očekivanja privrednika, ona su se za oba perioda našla na nižem nivou u poređenju s junskim vrednostima. Za dve godine unapred očekivanja su smanjena sa 6,8% u junu na 6,2% u julu, a za tri godine unapred sa 5,0% u junu na 4,8% u julu.

Rezultati ankete koji se odnose na dve i tri godine unapred ukazuju na to da i finansijski sektor i privreda očekuju ublažavanje inflatornih pritisaka u narednom periodu i postepeno vraćanje inflacije u granice cilja u srednjem roku.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od maja 2015. redovno mesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva. Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (vremenske serije, metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na veb-stranici Narodne banke Srbije u odeljku Publikacije.

Kabinet guvernera