11.09.2023.

Narodna banka Srbije donela odluku – privremeno ograničene kamatne stope na stambene kredite

Narodna banka Srbije je na današnjoj vanrednoj sednici Izvršnog odbora donela Odluku o privremenim merama za banke koje se odnose na stambene kredite fizičkim licima, kojom je ograničila kamatnu stopu za dužnike koji su korisnici prvog stambenog kredita s promenljivom kamatnom stopom, a čiji ugovoreni iznos ne prelazi 200.000 evra. Tim dužnicima je privremeno ograničena nominalna kamatna stopa za narednih 15 meseci, počev od oktobarske rate. Banka neće imati pravo da od dužnika potražuje razliku u kamati usled primene ove odluke.

Kod stambenih kredita koji su odobreni zaključno sa 30. julom 2022. godine – nominalna kamatna stopa ne može biti viša od 4,08% (prosečna ponderisana kamatna stopa na stanje stambenih kredita odobrenih u Republici Srbiji koju je objavila Narodna banka Srbije sa stanjem na dan 31. jula 2022. godine uvećanu za 30%). To znači da će tim dužnicima biti umanjena rata kredita od 10% do više od 25%.

U nastavku je reprezentativni primer kredita odobrenog 1. decembra 2021. godine u iznosu od 100.000 evra s nominalnom kamatnom stopom od 6M EURIBOR + 3% na period otplate od 25 godina i efekti primene ograničenja nominalne kamatne stope na nivo od 4,08%.

Iznos odobrenog kredita u EUR   –   100.000
Kamatna stopa   –   3% + 6M EURIBOR
Inicijalni rok   –   25 godina

Trenutni anuitet

visina kamatne stope 6,95%
iznos anuiteta u EUR 694

Anuitet nakon primene mere

visina kamatne stope 4,08%
iznos anuiteta u EUR 532
apsolutno smanjenje anuiteta u odnosu na trenutno važeći (u EUR) -162
prosečna relativna promena anuiteta u odnosu na trenutno važeći -23%

Kod stambenih kredita koji su odobreni od 31. jula 2022. godine do stupanja na snagu Odluke, a čija je inicijalna kamatna stopa veća od 4,08%, korisnici će zaključno s decembrom 2024. godine plaćati umanjenu ratu kredita s kamatom iz prvobitnog plana otplate. Navedeno znači da su i ovi dužnici zaštićeni od daljeg rasta rate kredita, iako su okolnosti u kojima su se ovi građani zadužili već jasno ukazivale na mogući dalji rast EURIBOR-a.

Posebno naglašavamo da je kamatna stopa ograničena samo u smislu njenog daljeg rasta, dok će banke u slučaju da dođe do snižavanja promenljivih kamatnih stopa biti u obavezi da usklade iznos rate u skladu sa zaključenim ugovorom o stambenom kreditu.

Za stambene kredite koji se odobravaju nakon stupanja na snagu Odluke u periodu njene primene propisana su sledeća ograničenja:

  • Kod stambenih kredita s promenljivom kamatnom stopom banka je dužna da fiksni deo nominalne kamatne stope (marža banke) utvrdi u procentu koji nije viši od 1,1% do 31. decembra 2024. godine, a nakon tog perioda u procentu koji bude utvrđen ugovorom o tom kreditu;
  • Kod stambenih kredita s fiksnom kamatnom stopom banka može odobravati stambeni kredit uz nominalnu kamatnu stopu do 5,03%.

Pored toga, Narodna banka Srbije je ovom odlukom omogućila da svi korisnici stambenih kredita, uključujući i korisnike s fiksnom kamatnom stopom, mogu prevremeno da otplate kredit bez obaveze da plaćaju naknadu za prevremenu otplatu, koja kod kredita zaključenih nakon 5. decembra 2011. godine iznosi do 1%, a kod kredita koji su zaključeni pre tog datuma često je ugovarana i u većem procentu.

Ovim privremenim merama Narodna banka Srbije još jednom odgovorno i blagovremeno obezbeđuje očuvanje stabilnosti finansijskog sektora i štiti građane u neizvesnim okolnostima promenljivih kamatnih stopa. Još jednom se preventivno deluje s obzirom na trenutne okolnosti umesto da se čeka materijalizacija negativnih efekata i porast problematičnih kredita, kada bi svaka reakcija bila iznuđena i izvesno ograničenog dometa. Na taj način Narodna banka Srbije priznaje i pozdravlja pokazanu spremnost i sposobnost dužnika korisnika stambenih kredita da svoje preuzete obaveze izmiruju na vreme, što se pokazalo u prethodnom periodu s obzirom na minimalan broj dana docnje po ovim kreditima. Konačno, uz usvajanje ovih privremenih mera Narodna banka Srbije istovremeno očekuje da će banke pokazati dodatnu spremnost da svoje poslovanje prilagode okolnostima tako da ne ugroze poverenje postojećih i budućih klijenata, čime će sebi obezbediti održivo poslovanje i budući rast.

Kabinet guvernera