12.10.2023.

Kretanje inflacije u septembru

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, međugodišnja inflacija je nastavila da usporava, približavajući se jednocifrenom nivou, i u septembru je iznosila 10,2%. Ovakvo ostvarenje neznatno je niže od procena Narodne banke Srbije objavljenih u avgustovskom Izveštaju o inflaciji. Smanjenju inflacije u septembru u najvećoj meri je doprinelo usporavanje rasta cena hrane, kao i cena proizvoda u okviru bazne inflacije (indeks potrošačkih cena po isključenju hrane, energije, alkohola i cigareta).  

Na mesečnom nivou, potrošačke cene u septembru povećane su za svega 0,3%. Mesečnu dinamiku inflacije, slično kretanjima prethodnog meseca, pretežno su obeležile više cene naftnih derivata, koje su povećane 3,8%, usled rasta svetske cene nafte.

Usled pomenutog poskupljenja naftnih derivata, cene energenata su u septembru, u proseku, porasle za 1,6%. Međugodišnje posmatrano, rast cena energenata se u septembru našao na nivou od 8,0%, pri čemu se doprinos cena naftnih derivata ukupnoj inflaciji, nakon pet meseci, vratio u pozitivnu zonu.  

Cene hrane i bezalkoholnih pića su u septembru u odnosu na avgust u proseku bile više za 0,2%. U okviru toga, cene neprerađene hrane su, vođene pre svega višim cenama svežeg mesa, zabeležile mesečni rast od 0,3%, dok je rast cena prerađene hrane u septembru imao istu dinamiku kao i prethodna dva meseca (0,2%). Usporavanje rasta cena prerađene hrane tokom trećeg tromesečja ukazuje na to da su smanjeni troškovni pritisci na tržištu osnovnih životnih namirnica i da su se cene hrane postepeno stabilizovale. U prilog tome govori i kretanje proizvođačkih cena u prehrambenoj industriji, koje su od početka godine zaključno sa septembrom snižene za 1,3%.

Cene proizvoda i usluga u okviru bazne inflacije su, prvi put nakon tri godine, zabeležile mesečno smanjenje, koje je iznosilo 0,1%, čemu su u najvećoj meri doprinele niže cene turističkih paket-aranžmana. Međugodišnje posmatrano, bazna inflacija je dodatno usporila na 8,2%.

Prema aktuelnoj projekciji, međugodišnja inflacija će nastaviti da se kreće opadajućom putanjom, pri čemu bi krajem godine trebalo da iznosi oko 8%. Nastavku smanjenja inflacije u narednom periodu i njenom povratku u granice cilja u drugom tromesečju 2024. doprineće i efekti zaoštravanja monetarnih uslova, usporavanje uvozne inflacije, kao i očekivani dalji pad inflacionih očekivanja.

Kabinet guvernera