13.11.2023.

Kretanje inflacije u oktobru

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, međugodišnja inflacija se u oktobru spustila na jednocifreni nivo i iznosila je 8,5%, što je u skladu sa očekivanjima Narodne banke Srbije. Smanjenju inflacije u oktobru je u najvećoj meri doprineo nastavak usporavanja rasta cena hrane, kao i cena proizvoda i usluga u okviru bazne inflacije (indeks potrošačkih cena po isključenju hrane, energije, alkohola i cigareta). 

Kada je reč o mesečnoj inflaciji, ona je u oktobru iznosila 0,3%, što je slična dinamika rasta kao i u prethodna dva meseca. Mesečna inflacija je u najvećoj meri bila vođena rastom cena proizvoda i usluga u okviru bazne inflacije (0,5%) i cena energenata (0,3%), dok su cene hrane i bezalkoholnih pića, u proseku, ostale nepromenjene.

U okviru cena hrane, cene svežeg povrća su smanjene za 3,3%, čime su one u periodu od jula do oktobra kumulativno smanjene za preko 20%. Rast cena prerađene hrane u oktobru imao je istu dinamiku kao i tokom trećeg tromesečja (0,2%), što ukazuje na stabilizaciju kretanja na tržištu osnovnih životnih namirnica. Tome je doprinelo popuštanje troškovnih pritisaka u proizvodnji hrane, na šta ukazuje i kretanje proizvođačkih cena u prehrambenoj industriji, koje su od početka godine zaključno sa oktobrom snižene za 1,6%. Međugodišnje posmatrano, rast cena hrane se u oktobru približio jednocifrenom nivou i iznosio je 10,5%, što je najniže u prethodne dve godine.

Mesečna dinamika rasta cena energenata u oktobru je znatno usporila u odnosu na prethodna dva meseca, zahvaljujući nižem rastu cena naftnih derivata (0,2%). Međugodišnje posmatrano, rast cena energenata u oktobru je usporio na 7,4%.  
Cene proizvoda i usluga u okviru bazne inflacije, međugodišnje posmatrano, nastavile su da usporavaju rast (7,3%), dok je njihova mesečna dinamika bila opredeljena sezonskim poskupljenjem pojedinih proizvoda i usluga (školarina, obuće i odeće).

I prema novoj projekciji, međugodišnja inflacija bi krajem godine trebalo da iznosi oko 8%. Nastavku smanjenja inflacije u narednom periodu i njenom povratku u granice cilja sredinom 2024. doprineće efekti zaoštravanja monetarnih uslova, usporavanje uvozne inflacije, kao i očekivani dalji pad inflacionih očekivanja.

O faktorima koji su uticali na kretanje inflacije i očekivanjima Narodne banke Srbije za naredni period detaljnije će biti reči na prezentaciji Izveštaja o inflaciji, koja će se održati 15. novembra.

Kabinet guvernera