17.11.2023.

Rezultati ankete o inflacionim očekivanjima

Prema rezultatima ankete agencije Ipsos, predstavnici finansijskog sektora očekuju da će inflacija za godinu dana unapred, u oktobru 2024. godine, biti na nivou od 5,9%, što predstavlja znatno smanjenje u odnosu na 6,7%, koliko su očekivanja iznosila u septembarskoj anketi, ali i nivo koji nije zabeležen od sredine 2022. godine. Prema rezultatima poslednje, novembarske ankete agencije Blumberg, na dodatno nižem nivou nalaze se inflaciona očekivanja za godinu dana unapred – 5,0%.

Kratkoročna inflaciona očekivanja privrednika (period za godinu dana unapred) ostala su na nepromenjenom nivou u odnosu na prethodni mesec, na 9,0%.

Kada je reč o inflacionim očekivanjima za dve i tri godine unapred, ona su i kod finansijskog sektora i kod privrede niža od kratkoročnih očekivanja. Srednjoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora nastavila su da se kreću unutar granica cilja Narodne banke Srbije. Očekivanja za dve godine unapred u oktobru se nisu menjala u poređenju s prethodnom anketom i iznose 4,0%, dok su očekivanja za tri godine unapred smanjena sa 3,5% u septembru i iznose 3,0% u oktobru. Srednjoročna očekivanja privrednika ostala su nepromenjena u odnosu na septembarsku anketu i iznose 6,0% za dve godine unapred, odnosno 5,0% za tri godine unapred.

Rezultati ankete koji se odnose na dve i tri godine unapred ukazuju na to da i finansijski sektor i privreda očekuju ublažavanje inflatornih pritisaka u narednom periodu i postepeno vraćanje inflacije u granice cilja u srednjem roku.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od maja 2015. redovno mesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva. Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (vremenske serije, metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na internet stranici Narodne banke Srbije u odeljku Publikacije.

Kabinet guvernera