05.12.2023.

Obraćanje guvernera Jorgovanke Tabaković na Bankarskom samitu

Poštovane dame i gospodo, uvaženi domaćini, drage kolege,

Zadovoljstvo mi je da vas pozdravim u svoje ime i u ime Narodne banke Srbije i poželim da ovaj Bankarski samit postane tradicija

Obraćanje ću početi konstatacijom da bankarski sektor, kao i svi sektori, mora da deli sudbinu privrede i građana, jer samo tako možemo da trajemo. I ako svako od nas na ulaganja u građane i privredu bude gledao kao na ulaganje u budućnost, to će biti garancija našeg uspešnog trajanja! Ljudi, znanje i poverenje ključni su temelji na kojima počivaju države i sve institucije, a bankarstvo posebno. A opet, poverenje je kula od karata i razruši je svaka sumnja, a tvrđave sumnje su od najtvrđeg materijala – predrasuda i straha. Na nama je da delujemo mudro i da u ovom skučenom prostoru između velikih očekivanja od nas kao regulatora i nasleđenih preteranih sloboda u ime tržišta, kapitalizma i demokratije delujemo u opštem interesu! Ne zamerite mi na ovakvom uvodu, ali sam odavno naučila da se poverenje stiče i održava samo rezultatima, i za to nema, niti sme da bude prečica! Ulaganje u poverenje je ulaganje u budućnost!

Drage kolege,

Danas govorimo o prilikama i izazovima u bankarskom sektoru. Ipak, gde je granica između realnog i finansijskog sektora? Nema je. Isti su uslovi u kojima oba posluju, isti rizici, zajedničke perspektive.

Činjenica je da su uslovi u kojima danas radimo jedni od najizazovnijih u istoriji. Činjenica je i da su rizici mahom globalni, regionalni sigurno, što zahteva i sinhronizovano delovanje. Visoka inflacija uzrokovana snažnim rastom cena energije i hrane zahtevala je zatezanje naših monetarnih politika. Ja danas neću govoriti o karakteru inflacije, suština je da smo morali da budemo restriktivni. Naši ključni trgovinski partneri imaju slabu ekonomsku aktivnost, što njihovu eksternu tražnju za našim proizvodima bitno smanjuje. Delujemo u periodu velikih geopolitičkih izazova, koji se ne smiruju. Naprotiv. Događaji koji povećavaju volatilnost na robnim i finansijskim tržištima pojačavaju značaj i rizika koji potiču od prirode, kojima je sam čovek doprineo, i nastavlja da doprinosi. Sve su to zajednički rizici, i, u meri u kojoj svako od nas pojedinačno bude uspešno sprovodio svoju ekonomiju kroz sve ove turbulencije, i nama kao susedima će biti bolje. Naravno, najbolje je kada stabilnost koja nam je u nadležnost data zakonom, zajedno čuvamo. Verujem da smo u tome uspeli, a želim nam da tako i nastavimo.

Gde smo sada u Srbiji? Kurs dinara prema evru čuvamo na relativno stabilnom nivou uprkos svim izazovima. Počinjem sa tim jer je stabilnost kursa dinara jedan od ključnih stubova ukupne makroekonomske i finansijske stabilnosti zemlje. To je zaključak i rejting agencija, i Međunarodnog monetarnog fonda, i evropskih zvaničnika, i investitora u Srbiju. Ali, za mene ključno jeste njegov doprinos rastu i razvoju Srbije. Stabilan kurs dinara prema evru je stub poverenja naših građana i privrede u nosioce politike u Srbiji. U nas. I niko nema pravo da im taj stub oduzme svojim činjenjem ili nečinjenjem.

Zahvaljujući jakom regulatornom i makroprudencijalnom okviru za banke, kao i činjenici da smo zaoštravanje monetarnih uslova sprovodili postepeno i odmereno – naš bankarski sektor je ostao stabilan, visoko likvidan i profitabilan. Ključni pokazatelji poslovanja banaka su znatno iznad regulatornih vrednosti,  dok je učešće problematičnih kredita u ukupnim kreditima blizu istorijskog minimuma. Ipak, uslovi su takvi da biramo između stabilnosti cena, privrednog rasta i finansijske stabilnosti. Tvrdim da možemo sve, dobro odmerenim politikama! Primer toga jeste i naša mera ograničavanja kamatnih stopa na stambene kredite s varijabilnom kamatnom stopom. Efekat ove mere na finansijski rezultat bankarskog sektora ni na koji način ne ugrožava poslovanje bankarskog sektora, a doprinosi očuvanju finansijske stabilnosti sprečavanjem rasta problematičnih kredita. Dakle, finansijska stabilnost. Merom se povećava i raspoloživi dohodak stanovništva, ali u obimu koji ne ugrožava snažnu opadajuću putanju inflacije, jer čini oko 0,3% ukupne potrošnje domaćinstava u Srbiji u jednoj godini. Dakle, cilj za inflaciju nije narušen. Konačno, ova mera može da doprinese oporavku potrošnje, koji nam je neophodan kako bismo ostvarili željeni privredni rast. I to je treći cilj – privredni rast!

Drage kolege,

Svi mi koji smo danas ovde znamo da se naš posao nikad ne završava, kao što nema te politike koja može da deluje sama! Tako su i očuvano poslovno poverenje i stabilan bankarski sektor posledica ukupne ekonomske politike, kojom smo obezbedili da je i u ovakvim uslovima zaposlenost značajno povećana, kao i realne zarade u privatnom i javnom sektoru. Samo u toj sinergiji realnog i finansijskog sektora, oba mogu da traju uspešno! Primer za to jeste i aktiva poslovnih banaka koje posluju u Srbiji, od oko 50 milijardi evra, što je za preko 80% viši nivo aktive nego u 2012. godini. Efekat sinergije, a ima i efekta poverenja. Da postoji poverenje u naš sistem govori i podatak da je devizna štednja stanovništva tokom deset godine povećana za preko 70%, dok je dinarska štednja veća oko sedam puta.

Do pre deset godina, jedina dva izvora finansiranja investicija u Srbiji bili su skroman priliv stranih direktnih investicija i skromne kapitalne investicije države od oko 2% bruto domaćeg proizvoda. U međuvremenu, i jedan i drugi izvor finansiranja su učetvorostručeni, a dobili smo i još dva, možda i važnija stuba finansiranja investicija – profitabilnost domaćih kompanija i investicione kredite banaka. Na primer, 2014. godine domaće kompanije su imale gubitak od oko 2 milijarde evra, i investicije nisu mogle da budu finansirane iz sopstvenih izvora. Od tada privreda Srbije iz godine u godinu popravlja neto finansijski rezultat, u proseku za oko milijardu evra godišnje, i  u 2022. godini njihova profitabilnost dostiže oko 5 milijardi evra. Time se širi i baza dobrih klijenata bankarskog sektora i smanjuje se kreditni rizik. Dakle, makroekonomska stabilnost i strukturne reforme su naš ključni i izazov i potencijal, i naše ključno nasleđe za naredne generacije.

Nasleđe je i svojevrsna tehnološka revolucija u kojoj možemo da predvodimo, ili da pratimo druge, a koja posebno menja sektor finansija. Mi smo se odlučili da u tom precesu predvodimo, ali nikad ne zaboravljajući sigurnost i stabilnost sistema. I slobodno mogu da kažem da danas stojimo na ivici revolucije koja se odvija pomoću bitova i bajtova. Činjenica je da se načini na koje plaćamo, podnosimo zahteve za odobravanje kredita, zaključujemo ugovore s finansijskim institucijama, vreme za koje obavljamo transakcije, tehnologije koje koristimo – menjaju velikom brzinom. Do juče smo koristili fizičke baze podataka, a danas koristimo blokčejn. Od bankarskih automata prešli smo na korisničku službu baziranu na veštačkoj inteligenciji. Transakcije, kojima su bili potrebni dani, sada se realizuju u realnom vremenu. Sve to štedi vreme, kao najdragoceniji resurs. I to je veliki potencijal za naredni period.

Drage kolege,

Na kraju bih sumirala, na malo drugačiji način, izazove, ali i prilike.

  • Aktuelna tema o kojoj se govori gotovo fatalistički jeste „zelena agenda“. Međutim, klimatski izazovi nisu novi, samo je svest da smo izgubili dragoceno vreme pojačana. Pretnje po životnu sredinu tinjale su i u 19. i u 20. veku. Ipak, nama je istorija namenila da ih strateški rešavamo, što uključuje i bankarsku industriju i centralne banke i tu regionalnoj saradnji nema zamene!
  • I o digitalizaciji se u poslednje vreme govori gotovo fatalistički. Nema dileme da digitalizacija donosi ogroman potencijal za napredak. Ipak, nove tehnologije nam donose i nove rizike poput sajber bezbednosti, zaštite podataka ili koncentracije učesnika na tržištu. I o tome, kao odgovorni regulatori tržišta, moramo da vodimo računa.
  • Izazovi su i vođenje politika u eri lažnih vesti koje mogu da otežaju upravljanje očekivanjima koja su važan kanal transmisije naših politike. Ili situacije kada pojedinci misle da se politike mogu voditi preko društvenih mreža, koje ja nazivam „savetnicima bez odgovornosti“. Naša je obaveza da ostanemo posvećeni odlukama baziranim na podacima i detaljnim analizama, svesni da su i reči koje koristimo važne. Danas je transparentnost jedna od važnih karakteristika funkcionisanja centralne banke, a cilj nam je da se naše odluke razumeju i da budemo servis naših građana kakav oni zaslužuju.
  • Pred nama je i period jačanja baze znanja stalnim proučavanjem efekata naših politika i našeg delovanja, ali i sve veća primena veštačke inteligencije kojom čovek, kao njen tvorac, mora da upravlja. To će biti važne lekcije za budućnost.
  • Ipak, najbolje ulaganje u budućnost jeste ulaganje u ljude, saradnju i diversifikaciju! Oduvek sam verovala i verujem da je najveća dragocenost biti prijatelj prijatelju. I neka me niko ne ubeđuje da prijateljstva ne postoje, da postoje samo savezništva zasnovana na interesu.  Zar naš interes nije saradnja i opstanak? - Jeste. Postojaćemo dok sarađujemo i to ne znači nužno da svi uvek mislimo isto. Ali je važno da zajednički tražimo najbolja rešenja. Zato smo tu. A meni je prvo pitanje u rešavanju svih problema: - Ko će ako ne mi? Kada ako ne sada?

Hvala vama, mojim dragim kolegama, što ste pokazali snagu saradnje i dolaskom na ovaj samit. Hvala udruženjima banaka iz regiona. Hvala Udruženju banaka Srbije na pokretanju ovog bankarskog samita, i čestitam im 102. godine postojanja i rada koje su juče obeležili.

Dr Jorgovanka Tabaković, guverner