18.12.2023.

Kompanija OMV Srbija omogućila prihvatanje instant plaćanja na svojim benzinskim stanicama

Narodna banka Srbije obaveštava građane da je kompanija OMV Srbija d.o.o. omogućila prihvatanje instant plaćanja na svim svojim benzinskim stanicama u Republici Srbiji. Sada svi korisnici aplikacija mobilnog bankarstva mogu platiti gorivo, robu i usluge mobilnim telefonom korišćenjem metode „IPS pokaži”. Plaćanje navedenom metodom veoma je jednostavno – korisnik na početnom ekranu aplikacije mobilnog bankarstva aktivira opciju „IPS pokaži”, nakon čega se generiše IPS NBS QR kôd, koji će trgovac skenirati čitačem dvodimenzionalnog bar-koda.

Prihvatanje instant plaćanja pomenuta kompanija omogućila je preko Banca Intesa a.d. Beograd. Pored navedene banke, i drugi pružaoci platnih usluga nude uslugu prihvatanja instant plaćanja, tako da svi trgovci mogu da se obrate bankama i vrlo jednostavno omoguće svojim kupcima ovaj vid bezgotovinskih plaćanja.

Narodna banka Srbije aktivno utiče na razvoj i povećanje broja bezgotovinskih plaćanja na tržištu obezbeđivanjem infrastrukture i preduslova za kreiranje i primenu novih modela plaćanja. S tim u vezi, pozivamo sva zainteresovana pravna lica i preduzetnike da razmotre uvođenje instant plaćanja u njihovo poslovanje i da na taj način iskoriste mnogobrojne prednosti koje ovaj vid plaćanja pruža.

Više informacija o plaćanju metodom „IPS pokaži” na benzinskim stanicama možete dobiti na ovom linku.

 

Sektor za platni sistem