19.12.2023.

Rezultati ankete o inflacionim očekivanjima

Prema rezultatima ankete agencije Ipsos, predstavnici finansijskog sektora očekuju da će međugodišnja inflacija u novembru 2024. godine iznositi 5,7%, što predstavlja smanjenje treći mesec zaredom (u prethodnoj, oktobarskoj anketi očekivanja su iznosila 5,9%). Na opadajućoj putanji nalaze se inflaciona očekivanja finansijskog sektora i prema rezultatima ankete agencije Blumberg. Prema poslednjoj, decembarskoj anketi agencije Blumberg, očekivana inflacija za godinu dana unapred iznosi 4,5%, čime su se inflaciona očekivanja finansijskog sektora prvi put od aprila 2022. godine našla u granicama cilja Narodne banke Srbije.

Kratkoročna inflaciona očekivanja privrednika (za godinu dana unapred) smanjena su sa 9,0% u oktobru na 7,0% u novembru, što je ujedno i najniži nivo inflacionih očekivanja u ovoj godini.

Kada je reč o inflacionim očekivanjima za dve i tri godine unapred, ona su i kod finansijskog sektora i kod privrede niža od kratkoročnih očekivanja. Očekivanja finansijskog sektora za dve godine unapred u novembru su na neznatno višem nivou nego u oktobru i iznose 4,2% (oktobar 4,0%), dok se očekivana inflacija za tri godine unapred nalazi na nivou od 3,5% (oktobar 3,0%), tako da su srednjoročna inflaciona očekivanja za oba perioda nastavila da se kreću unutar granica cilja Narodne banke Srbije, što ukazuje na kredibilitet monetarne politike i efikasnost transmisionog mehanizma monetarne politike putem kanala očekivanja. Srednjoročna očekivanja privrednika ostala su nepromenjena u odnosu na oktobarsku anketu i iznose 6,0% za dve godine unapred, odnosno 5,0% za tri godine unapred.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od maja 2015. redovno mesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva. Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (vremenske serije, metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na veb-stranici Narodne banke Srbije u odeljku Publikacije.

 

Kabinet guvernera