19.01.2024.

Narodna banka Srbije najoštrije osuđuje i poziva da se bez odlaganja stave van snage mere koje onemogućavaju transport i distribuciju dinara na Kosovo i Metohiju

Povodom najnovijih jednostranih mera Privremenih institucija samouprave na Kosovu i Metohiji, koje su de fakto usmerene na onemogućavanje od 1. februara 2024. godine unosa i korišćenja srpskog dinara na Kosovu i Metohiji za obavljanje gotovinskih platnih transakcija, a što praktično znači nemogućnost isplate zarada, penzija, socijalnih davanja i drugih prihoda srpskom stanovništvu u dinarima – Narodna banka Srbije obaveštava javnost o sledećem:

Najavljene mere, koje su suprotne ne samo elementarnim međunarodnim standardima u oblasti finansija i bankarstva već i do sada uspostavljenim dogovorima i načinu na koji su se odvijali dinarski gotovinski tokovi već godinama, usmerene su isključivo na uskraćivanje osnovnih prihoda koje stanovništvo i privredni subjekti ostvaruju u dinarima na Kosovu i Metohiji, a samim tim i na onemogućavanje elementarnih uslova za opstanak pre svega srpskom stanovništvu. Najavljenim merama potpuno se arbitrarno, proizvoljno i diskriminatorno uređuje oblast gotovinskih platnih transakcija i menja način na koji je godinama funkcionisao transport dinara, te praktično onemogućava gotovinski platni promet u dinarima.

Kao glavni razlog za nove mere pominje se to da se ubuduće isključivo evro koristi kao „zvanična valuta” za gotovinske platne transakcije na Kosovu i Metohiji, što praktično znači da se ukida mogućnost korišćenja dinara, koji se do sada nesmetano koristio u srpskim sredinama. Napominjemo da Privremene institucije samouprave na Kosovu i Metohiji ni u kom slučaju nisu ovlašćene da proklamuju evro (niti bilo koju drugu stranu valutu) jedinom dozvoljenom valutom na području Kosova i Metohije, niti evro može da predstavlja legalno sredstvo plaćanja na Kosovu i Metohiji, budući da je Narodna banka Srbije jedina nadležna emisiona institucija koja je ovlašćena da odlučuje o upotrebi dinara na celoj teritoriji Republike Srbije. Kada je reč o zvaničnoj valuti i zakonskom sredstvu plaćanja na Kosovu i Metohiji, važno je napomenuti da na Kosovu i Metohiji u ovom trenutku ne postoji nikakva druga zvanično uspostavljena valuta, niti je to evro. Ovo potvrđuju i Evropska unija i Evropska centralna banka u svojim javno dostupnim informacija, jer evro ne mogu izdavati, niti uvesti kao valutu zemlje koje nisu članice Evropske unije i ne ispunjavaju „kriterijume iz Mastrihta” za pristupanje zoni evra. Štaviše, jasno se navodi da „zakonsko sredstvo plaćanja” (eng. legal tender) na Kosovu i Metohiji nije evro, već je reč samo o tome da je evro faktički prihvaćen kod (dela) stanovništva The euro outside Europe (europa.eu). Samim tim, ne može se naprečac i bez osnova zabraniti ni upotreba dinara na Kosovu i Metohiji.

Davanje dozvole, a ne sistem prijavljivanja, za svaki unos novčanih sredstava preko administrativne linije, i to samo finansijskoj instituciji koja ima posebnu dozvolu Prištine, suprotno je bilo kakvoj uporednoj praksi i nepoznato u bilo kom finansijskom sistemu koji je iole usklađen s međunarodnim standardima. Pogotovo je to neuobičajeno tamo gde se ne emituje sopstvena valuta i samim tim ne raspolaže instrumentima monetarne politike. Ne treba posebno isticati da je navedena uredba Privremenih institucija doneta van očiju javnosti, bez javne rasprave, u koju nije bilo uključeno ni albansko stanovništvo, a kamoli predstavnici Srba na Kosovu i Metohiji, uz sve to i mimo procesa dijaloga.

Pored toga, predloženim rešenjima sporne uredbe propisano je da se ostale ne-evro valute mogu koristiti na Kosovu i Metohiji samo kao vrednost za skladištenje u fizičkom obliku ili na bankovnim računima u ne-evro valutama, za vršenje međunarodnih plaćanja u ne-evro valutama i za valutne razmene, kao i da se razmena valuta može vršiti na Kosovu i Metohiji samo preko institucija licenciranih od Privremenih institucija samouprave na Kosovu i Metohiji. Ovo praktično zabranjuje upotrebu i dostupnost dinara građanima Kosova i Metohije koji primaju penzije, zarade i socijalna davanja u dinarima, i nemogućnost da se dinari podižu preko bankomata, da se isplaćuju neposredno ili na šalterima pošta i finansijskih institucija, kao i da se bilo koje transakcije između građana i privrednih subjekata vrše u dinarima. Navedena rešenja, ukoliko budu primenjena, nesumnjivo će voditi pogoršanju položaja srpskog stanovništva i dodatnim pritiscima na njega, nemogućnosti isplaćivanja zarada, penzije i socijalne pomoći, te za krajnju posledicu imati onemogućivanje života i rada srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji. Pri tome, ne postoje bilo kakve realne, objektivnim okolnostima uslovljene potrebe za izmenom prakse koja omogućava plaćanje fizičkim i pravnim licima koja imaju potrebu za dinarima i čiji su izvori prihoda i poslovanja u dinarima.

U vezi s navodnom potrebom za kontrolom tokova novca i sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, posebno ističemo to da je unošenje dinara na Kosovo i Metohiju jedan potpuno transparentan proces, koji na taj način podleže kontroli i koji se već godinama odvija nesmetano i da su s time upoznati i nadležni organi Republike Srbije i tzv. Privremene institucije na Kosovu i Metohiji, s obzirom na to da se svaki individualni prenos i njihova količina dinara evidentira na administrativnim linijama i da taj transport obezbeđuje licencirano društvo koje je pod nadzorom Prištine. Dakle, kada je reč o riziku netransparentnog unošenja i zloupotrebe dinara, ovaj rizik ne postoji i otklonjen je ranijim dogovorima, koji se sada jednostrano poništavaju merama Prištine.

Naposletku, napominjemo da ovde nije reč samo o jednostranoj, protivpravnoj monetarnoj meri kojom se nasilno menja praksa obavljanja platnog prometa za lica čiji su izvori prihoda i poslovanja u dinarima, već o meri čija primena direktno ugrožava egzistenciju srpskog stanovništva i ima za cilj da posluži daljem istiskivanju srpskog stanovništva s Kosova i Metohije, pri čemu ne postoji nijedan opravdan razlog zbog kojeg gotovinski platni promet u dinarima ne bi nastavio da funkcioniše na isti način kao što je funkcionisao godinama unazad.

Narodna banka Srbije, u saradnji s nadležnim institucijama Republike Srbije, preduzima sve potrebne mere u okviru svoje nadležnosti kako bi se sprečila primena navedene uredbe i zaštitio srpski narod na Kosovu i Metohiji. Narodna banka Srbije smatra da je neophodno bez odlaganja staviti van snage diskriminatorske i nečuvene mere koje su uvele Privremene institucije u Prištini kako bi se omogućio nesmetani transport i distribucija dinara preko finansijskih i drugih institucija koje preko svojih šaltera i bankomata vrše njihovu isplatu i sprečilo uskraćivanje elementarnih uslova za život srpskom stanovništvu na Kosovu i Metohiji.

Kabinet guvernera