19.01.2024.

Народна банка Србије најоштрије осуђује и позива да се без одлагања ставе ван снаге мере које онемогућавају транспорт и дистрибуцију динара на Косово и Метохију

Поводом најновијих једностраних мера Привремених институција самоуправе на Косову и Метохији, које су де факто усмерене на онемогућавање од 1. фебруара 2024. године уноса и коришћења српског динара на Косову и Метохији за обављање готовинских платних трансакција, а што практично значи немогућност исплате зарада, пензија, социјалних давања и других прихода српском становништву у динарима – Народна банка Србије обавештава јавност о следећем:

Најављене мере, које су супротне не само елементарним међународним стандардима у области финансија и банкарства већ и до сада успостављеним договорима и начину на који су се одвијали динарски готовински токови већ годинама, усмерене су искључиво на ускраћивање основних прихода које становништво и привредни субјекти остварују у динарима на Косову и Метохији, а самим тим и на онемогућавање елементарних услова за опстанак пре свега српском становништву. Најављеним мерама потпуно се арбитрарно, произвољно и дискриминаторно уређује област готовинских платних трансакција и мења начин на који је годинама функционисао транспорт динара, те практично онемогућава готовински платни промет у динарима.

Као главни разлог за нове мере помиње се то да се убудуће искључиво евро користи као „званична валута” за готовинске платне трансакције на Косову и Метохији, што практично значи да се укида могућност коришћења динара, који се до сада несметано користио у српским срединама. Напомињемо да Привремене институције самоуправе на Косову и Метохији ни у ком случају нису овлашћене да прокламују евро (нити било коју другу страну валуту) једином дозвољеном валутом на подручју Косова и Метохије, нити евро може да представља легално средство плаћања на Косову и Метохији, будући да је Народна банка Србије једина надлежна емисиона институција која је овлашћена да одлучује о употреби динара на целој територији Републике Србије. Када је реч о званичној валути и законском средству плаћања на Косову и Метохији, важно је напоменути да на Косову и Метохији у овом тренутку не постоји никаква друга званично успостављена валута, нити је то евро. Ово потврђују и Европска унија и Европска централна банка у својим јавно доступним информација, јер евро не могу издавати, нити увести као валуту земље које нису чланице Европске уније и не испуњавају „критеријуме из Мастрихта” за приступање зони евра. Штавише, јасно се наводи да „законско средство плаћања” (енг. legal tender) на Косову и Метохији није евро, већ је реч само о томе да је евро фактички прихваћен код (дела) становништва The euro outside Europe (europa.eu). Самим тим, не може се напречац и без основа забранити ни употреба динара на Косову и Метохији.

Давање дозволе, а не систем пријављивања, за сваки унос новчаних средстава преко административне линије, и то само финансијској институцији која има посебну дозволу Приштине, супротно је било каквој упоредној пракси и непознато у било ком финансијском систему који је иоле усклађен с међународним стандардима. Поготово је то неуобичајено тамо где се не емитује сопствена валута и самим тим не располаже инструментима монетарне политике. Не треба посебно истицати да је наведена уредба Привремених институција донета ван очију јавности, без јавне расправе, у коју није било укључено ни албанско становништво, а камоли представници Срба на Косову и Метохији, уз све то и мимо процеса дијалога.

Поред тога, предложеним решењима спорне уредбе прописано је да се остале не-евро валуте могу користити на Косову и Метохији само као вредност за складиштење у физичком облику или на банковним рачунима у не-евро валутама, за вршење међународних плаћања у не-евро валутама и за валутне размене, као и да се размена валута може вршити на Косову и Метохији само преко институција лиценцираних од Привремених институција самоуправе на Косову и Метохији. Ово практично забрањује употребу и доступност динара грађанима Косова и Метохије који примају пензије, зараде и социјална давања у динарима, и немогућност да се динари подижу преко банкомата, да се исплаћују непосредно или на шалтерима пошта и финансијских институција, као и да се било које трансакције између грађана и привредних субјеката врше у динарима. Наведена решења, уколико буду примењена, несумњиво ће водити погоршању положаја српског становништва и додатним притисцима на њега, немогућности исплаћивања зарада, пензије и социјалне помоћи, те за крајњу последицу имати онемогућивање живота и рада српског становништва на Косову и Метохији. При томе, не постоје било какве реалне, објективним околностима условљене потребе за изменом праксе која омогућава плаћање физичким и правним лицима која имају потребу за динарима и чији су извори прихода и пословања у динарима.

У вези с наводном потребом за контролом токова новца и спречавање прања новца и финансирања тероризма, посебно истичемо то да је уношење динара на Косово и Метохију један потпуно транспарентан процес, који на тај начин подлеже контроли и који се већ годинама одвија несметано и да су с тиме упознати и надлежни органи Републике Србије и тзв. Привремене институције на Косову и Метохији, с обзиром на то да се сваки индивидуални пренос и њихова количина динара евидентира на административним линијама и да тај транспорт обезбеђује лиценцирано друштво које је под надзором Приштине. Дакле, када је реч о ризику нетранспарентног уношења и злоупотребе динара, овај ризик не постоји и отклоњен је ранијим договорима, који се сада једнострано поништавају мерама Приштине.

Напослетку, напомињемо да овде није реч само о једностраној, противправној монетарној мери којом се насилно мења пракса обављања платног промета за лица чији су извори прихода и пословања у динарима, већ о мери чија примена директно угрожава егзистенцију српског становништва и има за циљ да послужи даљем истискивању српског становништва с Косова и Метохије, при чему не постоји ниједан оправдан разлог због којег готовински платни промет у динарима не би наставио да функционише на исти начин као што је функционисао годинама уназад.

Народна банка Србије, у сарадњи с надлежним институцијама Републике Србије, предузима све потребне мере у оквиру своје надлежности како би се спречила примена наведене уредбе и заштитио српски народ на Косову и Метохији. Народна банка Србије сматра да је неопходно без одлагања ставити ван снаге дискриминаторске и нечувене мере које су увеле Привремене институције у Приштини како би се омогућио несметани транспорт и дистрибуција динара преко финансијских и других институција које преко својих шалтера и банкомата врше њихову исплату и спречило ускраћивање елементарних услова за живот српском становништву на Косову и Метохији.

Кабинет гувернера