18.03.2024.

Zastupljen trend rasta ugovorenih finansijskih usluga zaključenih na daljinu

U Republici Srbiji je tokom 2023. godine zaključeno 176.090 ugovora na daljinu između banaka i korisnika finansijskih usluga, što je za 13,6% više nego tokom 2022. godine. Reč je o situaciji kada klijent od kuće ili s bilo kog mesta koje njemu odgovara upotrebom elektronskih uređaja ugovori korišćenje finansijske usluge s bankom ili drugim pružaocem finansijskih usluga.

Od pomenutog broja, 37.427 ugovora zaključeno je uz primenu video-identifikacije korisnika – za 73,4% više nego u 2022. godini, kada je na taj način zaključeno 21.587 ugovora. U tom slučaju korisnik upotrebom računara prvi put ugovara korišćenje usluga banke, a njegova identifikacija obavlja se video-vezom u okviru propisanih metoda kako bi se obezbedile sigurnost i pouzdanost postupka zaključenja ugovora. Kada je reč o ugovorima zaključenim elektronskim putem, zaključena su 138.663 takva ugovora, što je 4% više nego prethodne godine, kada su zaključena 133.404 ugovora. U ovom slučaju korisnik već ima zaključen poslovni odnos s pružaocem finansijskih usluga i želi da ugovori korišćenje dodatnih usluga. S obzirom na to da poslovni odnos već postoji, i proces ugovaranja zahteva manji nivo sigurnosnih mehanizama u odnosu na prethodni slučaj.

Od ukupnog broja zaključenih ugovora na daljinu, 21,25% odnosi se na ugovore zaključene video-identifikacijom, što predstavlja porast udela u odnosu na prethodnu godinu, kada je taj procenat iznosio 14%. Prema vrsti finansijskog proizvoda, tokom protekle godine, u odnosu na 2022. godinu, najviše je poraslo ugovaranje na daljinu usluge otvaranja platnog računa za 103,2% (24.588 naspram 12.099). Za njom slede ugovaranje oročene i štednje po viđenju za 51,3% (18.774 prema 12.409), ostale usluge1 za 25,8% (16.571 naspram 13.174) i dozvoljeno prekoračenje računa za 1% (33.875 naspram 33.538). S druge strane, usluga gotovinskog kredita beleži neznatan pad od 1,8% (82.282 naspram 83.769).

Grafički pregled podataka u vezi s pružanjem platnih usluga i izdavanjem elektronskog novca za period 2022–2023. godine dostupan je na internet prezentaciji Narodne banke Srbije u delu za statistiku platnog sistema.


[1] U Ostale usluge spadaju ugovori koji se odnose na kartice, osiguranje kredita, elektronske servise, setova računa, trajne naloge, direktna zaduženja i sl.

Sektor za platni sistem