27.03.2024.

IPS NBS sistem i dalje okosnica digitalnih plaćanja

Prošle godine u Republici Srbiji izvršeno je 67 miliona instant plaćanja, što je za četvrtinu više nego u 2022. godini. Već krajem oktobra prošle godine dostignut je obim plaćanja od 53,5 miliona, što je broj koji je zabeležen tokom cele 2022. godine.

Instant plaćanja građani Srbije izvršavaju putem servisa koje pruža IPS sistem Narodne banke Srbije. Da ih je sve više, svedoči i prosečan dnevni broj od 183.460 plaćanja, koji je za gotovo 37 hiljada viši nego u 2022. godini. Postavljen je i novi rekord dnevnog broja izvršenih plaćanja – 29. decembra, kada su izvršena 370.462 plaćanja.

Pored osnovne mogućnosti slanja instant transfera odobrenja bilo kom primaocu s tekućim računom u banci, IPS NBS platni sistem omogućava i plaćanja:

  • računa za mesečne obaveze prema pružaocima komunalnih i drugih usluga skeniranjem jedinstvenog IPS QR kôda odštampanog na računu/fakturi;
  • na fizičkim i internet prodajnim mestima putem metoda IPS skeniraj i IPS pokaži;
  • metodom plaćanja IPS skeniraj na internet prodajnom mestu, kojim se putem deep link tehnologije plaćanje izvršava u nekoliko klikova;
  • korišćenjem usluge Prenesi – određenom oznakom primaoca sredstava, tj. brojem mobilnog telefona;1
  • na sajtu Narodne banke Srbije dostupni su i servisi Generator i Validator, kojima je omogućeno generisanje (tehnička priprema) IPS QR kôda, kao i validacija (tehnička provera) već pripremljenog IPS QR kôda.

Tokom prošle godine još dve banke na domaćem tržištu omogućile su svojim korisnicima instant plaćanje na prodajnim mestima, dok je jedna obezbedila i plaćanje računa skeniranjem jedinstvenog IPS QR kôda. Krajem godine su još dve banke uvele uslugu IPS plaćanja na internetu. Podsećamo i da je u prvoj polovini 2023. godine omogućeno i korišćenje instant plaćanja na pojedinim trafikama u Beogradu.

Kada je reč o usluzi Prenesi, nastavlja se rast broja registrovanih korisnika, koji je na kraju 2023. godine iznosio 345 hiljada. Više informacija o načinu registracije i drugim prednostima dostupno je u rubrici Korisno je da znate – usluga Prenesi.

Podsećamo građane i na to da se tačno i pravovremeno mogu informisati o instant plaćanju i njegovim prednostima kao najsavremenijem i najbržem obliku plaćanja putem internet prezentacije – IPS (Instant plaćanja Srbije), na stranici https://ips.nbs.rs.

Grafički pregled podataka u vezi s pružanjem platnih usluga i izdavanjem elektronskog novca za period 2022–2023. godine dostupan je na internet prezentaciji Narodne banke Srbije u delu za statistiku platnog sistema.


[1] U trenutku objavljivanja saopštenja devet banaka pruža uslugu Prenesi. Banke koje pružaju ovu uslugu mogu se pronaći na linku https://ips.nbs.rs/pregled-usluga.

Sektor za platni sistem