29.03.2024.

Kretanje ekonomske i spoljnotrgovinske aktivnosti

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, industrijska proizvodnja je u februaru 2024. zabeležila rast od 8,4% međugodišnje. Najveći doprinos rastu industrijske proizvodnje u februaru potekao je od rasta u sektorima prerađivačke industrije (10,8% međugodišnje) i rudarstva (14,9% međugodišnje), dok je u sektoru energetike zabeleženo smanjenje aktivnosti (–2,9% međugodišnje). U okviru prerađivačke industrije, rast proizvodnje ostvaren je u većini oblasti (19 od 24), a najveći doprinos rastu potekao je od proizvodnje metalnih proizvoda, hrane, derivata nafte, hemijskih proizvoda i od proizvodnje računara, elektronskih i optičkih proizvoda. Posmatrano od početka godine, tj. u periodu januar-februar 2024, rast industrijske proizvodnje iznosi 7,9% međugodišnje, uz pozitivan doprinos rastu sva tri sektora.

Rast aktivnosti nastavljen je tokom februara i u uslužnim sektorima – trgovini na malo i u oblasti turizma. Promet robe u trgovini na malo u februaru 2024. realno je bio veći za 8,8% u odnosu na isti mesec prethodne godine. Ukupan broj dolazaka turista u februaru 2024. bio je veći za 9,2%, a broj njihovih noćenja za 1,7% međugodišnje.

Kada je reč o spoljnotrgovinskim kretanjima, prema podacima RZS-a, robni izvoz je u februaru ostvario međugodišnji rast od 6,6%, dok je istovremeno robni uvoz zabeležio međugodišnji rast od 4,3%. Rast robnog izvoza vođen je izvozom prerađivačke industrije i poljoprivrede, dok je rast ukupnog robnog uvoza vođen rastom uvoza sredstava za rad.

Kabinet guvernera