12.04.2024.

Stanje deviznih rezervi Narodne banke Srbije i kretanja na međubankarskom deviznom tržištu u martu

Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije na kraju marta 2024. godine bile su na nivou od 24.942,1 milion evra, što je za 89,3 miliona evra manje nego na kraju prethodnog meseca.

Ovaj iznos deviznih rezervi obezbeđuje pokrivenost novčane mase M1 od 171,1% i 6,7 meseci uvoza robe i usluga, što je više nego dvostruko iznad standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama.

Neto devizne rezerve (bruto devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve, obaveze prema Međunarodnom monetarnom fondu po osnovu aranžmana i drugim osnovima) iznosile su 20.679,0 miliona evra i u odnosu na kraj februara smanjene su za 127,2 miliona evra.

Na smanjenje bruto deviznih rezervi u martu prvenstveno su uticali odlivi po osnovu neto razduženja države na ime deviznih kredita u iznosu od 221,7 miliona evra, kao i po osnovu izmirenja ostalih deviznih obaveza države i drugim osnovima u iznosu od 115,3 miliona evra. Odlivi iz deviznih rezervi u martu su zabeleženi i po osnovu intervencija Narodne banke Srbije, iako je Narodna banka Srbije u martu neto kupila 20 miliona evra. Uticaj na devizne rezerve (u smeru smanjenja) u martu su imale transakcije prodaje deviza u iznosu od 175,0 miliona evra, dok je kupovina deviza, koja je obavljena u poslednja dva radna dana marta u iznosu od 195 miliona evra, efektuirana kroz pozitivan uticaj na devizne rezerve početkom aprila (saldiranje T + 2).

Najveći priliv u devizne rezerve u martu ostvaren je po osnovu izdvajanja devizne obavezne rezerve banaka u neto iznosu od 53,0 miliona evra. Prilivi su ostvareni i po osnovu upravljanja deviznim rezervama, donacija, kamata i naplata kupona i drugim osnovima u ukupnom iznosu od 82,7 miliona evra.

Pozitivan neto efekat tržišnih faktora u iznosu 287,0 miliona evra, koji je u najvećoj meri rezultat rasta cene zlata za oko 8,1% i jačanja dolara prema evru za oko 0,5% na međunarodnom tržištu, ublažio je smanjenje bruto deviznih rezervi.

Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u martu iznosio je 773,6 miliona evra i bio je za 199,7 miliona evra veći nego u prethodnom mesecu. U prva tri meseca ove godine, u međubankarskoj trgovini realizovano je ukupno 2.001,9 miliona evra.

U martu, kao i od početka 2024. godine, vrednost dinara prema evru gotovo je nepromenjena.

Narodna banka Srbije je na međubankarskom deviznom tržištu u martu neto kupila 20 miliona evra. Od početka 2024. godine Narodna banka Srbije je neto kupila 320 miliona evra radi održavanja relativne stabilnosti kursa dinara prema evru.

Kabinet guvernera