03.03.2022.

Korisno je da znate… – Virtuelne valute i Srbija

U novom izdanju rubrike Korisno je da znate… bavimo se virtuelnim valutama, kao i time na koji način je ova oblast regulisana u Srbiji.

Virtuelne valute su vrsta digitalne imovine koju ne izdaje i za čiju vrednost ne garantuje centralna banka, niti drugi organ javne vlasti, a čija osnovna zamišljena funkcija jeste da služe kao sredstvo razmene. Međutim, u praksi, umesto da se koriste, primera radi, prilikom svakodnevne kupovine na internetu, u virtuelne valute se najčešće ulaže, uz očekivanje velikog porasta njihove vrednosti, zbog čega pretežno imaju špekulativan karakter. Treba znati i da su virtuelne valute neretko povezane s brojnim nezakonitim aktivnostima, posebno s pranjem novca i finansiranjem terorizma, zbog čega su pre nekoliko godina dospele u sferu interesovanja brojnih međunarodnih i stranih regulatornih organa.

Pored toga šta su virtuelne valute i kako funkcionišu, u videu ćete saznati i da li je bezbedno trgovati virtuelnim valutama i ulagati u njih, kao i šta je regulisano Zakonom o digitalnoj imovini.

Koleginica Nataša Katanić iz Direkcije za zakonodavno-pravne poslove pojašnjava ko može da pruža usluge povezane s digitalnom imovinom, koje uslove privredno društvo treba da ispuni za dobijanje dozvole, kao i koje su nadležnosti Narodne banke Srbije pri izdavanju virtuelnih valuta.

Na kraju videa možete poslušati savete Narodne banke Srbije građanima kada je u pitanju ulaganje u virtuelne valute i obavljanje bilo kakvih transakcija s virtuelnim valutama.

 

Rubriku Korisno je da znate... možete pratiti i u delu Pres.

 

Kabinet guvernera