Подаци о притужбама на рад давалаца финансијских услуга

Подаци о притужбама на рад давалаца финансијских услуга

Последњи извештај је за јануар–децембар 2023. године.

Подаци о приговорима на рад друштава за осигурање и друштава за управљање добровољним пензијским фондовима

Последњи извештај је за јануар–децембар 2023. године.

Извештаји објављени до августа 2021.

Последњи извештај је за јануар–јун 2021. године (II тромесечје у архиви).