Шифарник институционалних сектора за резиденте и нерезиденте

Класификација институционалних сектора ESA 2010 за резиденте

Шифра Опис
S.11001 Јавна нефинансијска привредна друштва (јавна предузећа)
   
S.11002 Остала  нефинансијска привредна друштва, односно предузетници
   
S.121 Централна банка
S.122 Банке
S.123 Фондови очувања вредности имовине (новчани фондови)
S.124 Инвестициони фондови
S.125 Остали финансијски посредници осим друштава за осигурање и пензијских фондова
S.126 Помоћне финансијске институције
S.127 Повезане финансијске институције
S.128 Друштва за осигурање
S.129 Пензијски фондови
   
S.1311 Републички органи и организације
S.1313 Јединице локалне самоуправе
S.1314 Фондови социјалног осигурања
S.14 Сектор становништва
S.15 Непрофитне институције које пружају услуге становништву
S.16 Финансијски сектор у стечају
S.17 Нефинансијска правна лица у стечају

Класификација институционалних сектора за нерезиденте – Шифарник НБС

Шифра Опис
S.21001 Јавна нефинансијска привредна друштва (јавна предузећа)
   
S.21002 Остала нефинансијска привредна друштва, односно предузетници
   
S.221 Централна банка
S.222 Банке
S.223 Фондови очувања вредности имовине (Money Market Funds)
S.224 Инвестициони фондови
S.225 Остали финансијски посредници осим друштава за осигурање и пензијских фондова
S.226 Помоћне финансијске институције
S.227 Повезане финансијске институције
S.228 Друштва за осигурање
S.229 Пензијски фондови
   
S.2311 Републички органи и организације
S.2313 Јединице локалне самоуправе
S.2314 Фондови социјалног осигурања
S.24 Сектор становништва
S.25 Непрофитне институције које пружају услуге становништву
S.26 Институције и тела Европске уније
S.27 Међународне организације изван Европске уније