Тржиште државних хартија од вредности

Секундарно тржиште државних хартија од вредности

Историјски преглед секундарног трговања