17.03.2020.

Мере и препоруке за спречавање ширења вирусa COVID-19

У условима изражених ризика од ширења заразне болести изазване вирусом COVID-19 (вирус корона) и ванредног стања на територији Републике Србији, које је тим поводом проглашено 15. марта 2020. године, Народна банка Србије организовала је рад у посебним условима којима се обезбеђује несметано обављање и континуитет свих кључних функција. Између осталог, то укључује несметано обављање платног промета, спровођење монетарних и девизних операција, као и све друге активности којима се омогућава несметано функционисање финансијског система и обављање послова који се тичу остваривања наших циљева и функција.

Истовремено, у циљу превентивне здравствене заштите наших грађана, док траје ванредно стање предузимају се следеће мере: 

  • неће се одржавати стручне обуке, полагања испита, нити било какве манифестације у организацији Народне банке Србије; 
  • Центар за посетиоце (изложбени простор), Библиотека и Архив Народне банке Србије неће епосредно бити доступни за посетиоце, односно за спољне кориснике; 
  • неће се одржавати састанци са странкама у Народној банци Србије, осим по потреби, а контакти, сарадња и комуникација са странкама одвијаће се, у мери у којој је то могуће, електронски и преко видео-конференцијских позива (или на сличан, здравствено безбедан начин).

Да би се спречио ризик од ширења заразе и заштитило јавно здравље, дају се и следеће препоруке:

  •  плаћања, кад год је то могуће, вршите безготовински (мобилним телефоном, путем рачунара, платним картицама), укључујући и плаћања недавно уведеним QR кодом на продајним местима; 
  • кад год је могуће, користите услуге које банке нуде на даљину путем електронског и мобилног банкарства (избегавајте одлазак у пословне јединице, односно шалтере банака); 
  • за питања, консултације или слање документације банкама препоручује се коришћење електронске поште, друштвених мрежа и услуга банкарских контакт центара.

Народна банка Србије ће наставити интензивну комуникацију с пословним банкама и осталим пружаоцима финансијских услуга како би се обезбедило адекватно управљање оперативним ризицима, а унутар Народне банке Србије предузете су мере здравствене заштите и безбедности које се спроводе и на нивоу државе.

Корисницима финансијских услуга, као и до сада, и даље је доступна могућност подношења притужби/приговорa на рад даваоца финансијских услуга на интернет адреси Народне банке Србије: https://www.nbs.rs/internet/cirilica/63/63_1/index.html.

Док трају ванредне околности, у циљу заштите јавног здравља, грађанима саветујемо да користе искључиво овај начин за подношење притужби.

Народна банка Србије остаје отворена и за упите, у складу с досадашњом праксом, на мејл адресе надлежних организационих јединица, које су доступне на сајту Народне банке Србије.

Народна банка Србије ће и у наредном периоду наставити да предузима све активности за које се процени да су нужне у циљу заштите здравља наших грађана и запослених у Народној банци Србије и да обезбеђује услове за несметано обављање финансијских трансакција, као и да транспарентно извештава јавност о њима.

Кабинет гувернера