19.03.2020.

Додатна девизна своп аукција – подршка динарској ликвидности финансијског система

Народна банка Србије ће у понедељак, 23. марта, организовати додатну девизну своп аукцију  за обезбеђење динарске ликвидности банкарском сектору на рок од три месеца, по повољној динарској каматној стопи од 0,85%.
 
Ова девизна своп аукција куповине девиза (евра) за динаре организује се ради подршке домаћем финансијском систему и домаћој економији у условима ширења вируса корона (COVID-19).
 
Народна банка Србије истиче да ни динарска ни девизна ликвидност домаћег банкарског сектора нису угрожене и да постоје довољне резерве (вишкови) ликвидности за нормално функционисање финансијског система. Одлука о организовању додатне своп аукције куповине девиза има за циљ додатну подршку домаћем финансијском систему и укупним економским токовима и донета је у склопу мера које Народна банка Србије спроводи у условима ванредног стања у Републици Србији услед ширења вируса COVID-19.
 
Девизне своп аукције представљају регуларни инструмент који Народној банци Србије стоји на располагању за регулисање динарске и девизне ликвидности банкарског сектора. Додатне своп аукције куповине девиза за динаре, које је Народна банка Србије организовала у првој половини 2019. године, показале су се изузетно успешним и допринеле су одржавању стабилности на новчаном тржишту у условима привременог смањења вишкова динарске ликвидности.
 
Народна банка Србије, као и до сада, свакодневно детаљно прати ликвидност банкарског сектора и кретања на финансијском тржишту и спремна је да у случају потребе настави да организује додатне своп аукције девиза, као и да употреби све остале инструменте који јој стоје на располагању како би обезбедила наставак несметаног функционисања домаћег финансијског система у амбијенту повећане неизвесности и ризика условљених ширењем вируса COVID-19.

Кабинет гувернера