24.03.2020.

Аукције репо куповине хартија од вредности – Народна банка Србије банкама обезбедила додатне 25,2 милијардe динара ликвидности

На данашњим аукцијама репо куповине динарских државних хартија од вредности, Народна банка Србије је банкама обезбедила 4,7 милијарди динара на рок од седам дана и 20,5 милијарди динара на рок од три месеца, по повољној каматној стопи од 0,75% за обе рочности, једнакој каматној стопи на депозитне олакшице (најнижа каматна стопа у коридору каматних стопа Народне банке Србије).

Поред додатне девизне своп аукције организоване 23. марта, на којој је Народна банка Србије банкама обезбедила 14,9 милијарди динара на рок од три месеца, путем данашњих аукција репо куповине хартија од вредности банкама су обезбеђене 25,2 милијарде динара, тако да је путем ова два инструмента банкама обезбеђена 40,1 милијарда динара. Организовањем аукција репо куповине динарских државних хартија од вредности Народна банка Србије је наставила с пружањем подршке домаћем финансијском и укупном економском систему у условима ванредног стања у Републици Србији услед ширења вируса корона.

Народна банка Србије, као и до сада, пажљиво прати ликвидност банкарског сектора и кретања на финансијском тржишту и у случају потребе наставиће да организује аукције репо куповине државних хартија од вредности и додатне девизне своп аукције, а спремна је да употреби и друге расположиве инструменте како би обезбедила наставак несметаног функционисања домаћег новчаног тржишта и целокупног финансијског система.

Кабинет гувернера