04.05.2020.

Препоруке члановима добровољних пензијских фондова

Народна банка Србије усвојила је низ мера и предузела бројне активности с циљем подршке грађанима и привреди у условима пандемије болести изазване корона вирусом (KОВИД-19). Ради обезбеђивања несметаног пословања сектора добровољних пензијских фондова и вршења надзора над пословањем тог сектора и у условима ванредног стања, Народна банка Србије непрекидно прати ситуацију у финансијском сектору и пажљиво анализира ефекте актуелне епидемиолошке ситуације.

У вези с тим, Народна банка Србије подсећа грађане - чланове добровољних пензијских фондова - да су све информације о раду друштава за управљање добровољним пензијским фондовима, њихови показатељи пословања, као и вредности инвестиционих јединица фондова којима управљају, доступни на званичним интернет страницама друштава за управљање. Народна банка Србије такође редовно објављује извештаје о пословању друштава за управљање на својој интернет страници.

Узимајући у обзир деликатност ситуације у смислу ограниченог кретања грађана, а ради заштите њиховог здравља, истичемо могућност уплата пензијских доприноса путем електронских канала - безготовинским плаћањима (инстант плаћања коришћењем апликација за мобилно банкарство или платне картице). Истовремено напомињемо да је чланство, као и уплата пензијских доприноса у пензијске фондове добровољна, те да уколико члан фонда привремено не изврши уплату доприноса, уговор о чланству се не раскида, члан задржава сва права и по том основу не може бити утужен, а са уплатама може несметано наставити у било ком тренутку. Средства акумулирана на индивидуалном рачуну и даље се инвестирају и приписује им се остварени принос, а члан свакодневно може извршити увид у стање на свом рачуну преко интернет странице друштва за управљање.

Друштва за управљање добровољним пензијским фондовима комуникацију с постојећим и потенцијалним корисницима у највећој мери остварују електронским путем, и од њих се очекује да то спроводе на јасан и транспарентан начин, професионално и у складу са најбољим интересима чланова фонда.

Народна банка Србије наставиће да прати утицај пандемије на сектор добровољних пензијских фондова и на поштовање права и интереса чланова фонда и предузимаће све потребне активности ради заштите корисника и очувања стабилности и сигурности тржишта добровољних пензијских фондова значајног за економију и друштво наше земље.

Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања