17.07.2020.

ЕЦБ и НБС успоставиле репо линију за обезбеђивање ликвидности у еврима

Европска централна банка (ЕЦБ) позитивно је одговорила на иницијативу Народне банке Србије (НБС) за успостављање превентивне репо линије путем које би се, у случају потребе, домаћем финансијском систему могла обезбедити додатна ликвидност у еврима. На тај начин омогућен је додатни вид подршке домаћој економији у условима пандемије COVID-19.

ЕЦБ и НБС постигле су споразум да успоставе репо линију за обезбеђивање ликвидности у еврима српским финансијским институцијама уколико се јави таква потреба у условима поремећаја на тржишту насталих због пандемије COVID-19.

Путем ове репо линије ЕЦБ обезбеђује ликвидност у еврима централним банкама земаља које нису чланице зоне евра у замену за одговарајући колатерал у еврима.

Репо линија даје могућност НБС да од ЕЦБ-а позајми максимално милијарду евра. Свако појединачно коришћење средстава може се вршити на рок од највише три месеца. Репо линија остаје на снази до краја јуна 2021, осим ако се тај рок не продужи.

НБС поново истиче да ни динарска ни девизна ликвидност домаћег банкарског сектора нису угрожене. И пре кризе изазване вирусом корона банкарски систем је пословао у амбијенту високих вишкова ликвидности. Благовременим и адекватним мерама, које је НБС спровела од самог почетка кризе, обезбеђена је додатна подршка ликвидности финансијског система Србије. Висок ниво девизних резерви земље представља више него довољан потенцијал за одговор на евентуалне поремећаје девизне ликвидности. У ситуацији глобалне неизвесности изазване пандемијом вируса корона, успостављање превентивне репо линије са ЕЦБ-ом пружа додатну сигурност и даје снажну поруку да НБС предузима све што је могуће како би се сачувала стабилност домаћег финансијског тржишта и економије у целини.

Кабинет гувернера