23.02.2021.

Народна банка Србије увела нову услугу сервиса Генератор/Валидатор

Народна банка Србије је у оквиру сервиса Генератор/Валидатор омогућила нову услугу – генерисање и преузимање налога за уплату с NBS IPS QR кодом. Примаоци плаћања, који су до сада својим корисницима достављали налог за уплату у папирној форми, сада могу да налог с NBS IPS QR кодом пошаљу имејлом, а платилац ће једноставним скенирањем кода у апликацији мобилног банкарства (без прекуцавања података, без штампања налога за уплату и без грешака) једноставно извршити плаћање.

Подсећамо на то да је Народна банка Србије свим привредним субјектима претходно омогућила да на једноставан начин креирају – генеришу NBS IPS QR код попуњавањем дефинисаних елемената приказаних у форми поља за попуњавање и технички провере исправност (валидацију) већ припремљених IPS QR кодова за рачуне/фактурe путем сервиса Народне банке Србије Генератор/Валидатор.

Унапређењем наведеног сервиса сада је свим корисницима омогућено и преузимање налога за уплату с припремљеним NBS IPS QR кодом, те корисници могу преузети технички исправан код на налогу за уплату.

Примаоци плаћања употребом наведеног сервиса својим клијентима (дужницима – платиоцима) могу омогућити да скенирањем NBS IPS QR кода са уплатнице у апликацији за мобилно банкарствo плате рачун на веома једноставан начин, са свега неколико кликова.

Такође, сви примаоци плаћања који самостално припремају NBS IPS QR или за њих наведене кодове припремају њихови пружаоци техничких услуга техничку исправност таквог NBS IPS QR кода могу проверити бесплатно, коришћењем сервиса Генератор/Валидатор Народне банке Србије.

Сектор за платни систем