23.04.2021.

Постигнут споразум о политикама и реформама које би могле да буду подржане новим Инструментом за координацију политика ММФ-а

Данас су завршени разговори који су вођени између представника Републике Србије и мисије Међународног монетарног фонда (у даљем тексту: ММФ), који су имали два циља. Током ове мисије обављене су редовне консултацијe по члану IV Статута ММФ-а, а вођени су и разговори о основама новог економског програма који би ММФ подржао нефинансијским, саветодавним аранжманом. Мисија истиче да је постигнут споразум о политикама и реформама које би могле да буду подржане новим Инструментом за координацију политика (Policy Coordination Instrument – PCI). Споразум морају да одобре Управни и Извршни одбор ММФ-а, при чему је разматрање споразума од стране Извршног одбора оквирно заказано за другу половину јуна.
 
Након разговора и детаљних анализа, мисија ММФ-а оценила је да се Србија добро носи с пандемијом и да смо у 2020. имали један од најбољих исхода у Европи по питању привредног раста, што се дугује и снажном одговору носилаца економске политике. ММФ оцењује да су одлучни одговори Владе и Народне банке Србије помогли да се ограниче ефекти пандемије на економију Србије. Обимним фискалним пакетом подржана су домаћинства и предузећа и ојачан је здравствени систем, што је, све заједно, допринело ублажавању економских и социјалних ефеката пандемије. Раст је снажно подржан и експанзивном монетарном политиком, као и политикама из области финансијског сектора, укључујући и гарантну шему за кредите микропредузећима, малим и средњим предузећима.

Оцена ММФ-а је иста као и прошле године – на кризу смо реаговали обимним и правовременим пакетима мера, с тим што сада остварење за 2020. омогућава и да се оцена квантификује као један од најбољих исхода у Европи. Брзом и обимном реакцијом, координацијом и проактивним приступом постигли смо циљеве – очували смо производњу, запосленост, ликвидност, повољне услове финансирања и неопходно потрошачко и инвестиционо поверење. Очували смо стабилност и спречили смо да се покрене спирала негативних догађаја изазваних психолошким и паничним реакцијама тржишних учесника”, оценила је гувернер Јоргованка Табаковић.
 
ММФ истиче и то да се, потпомогнут значајним мерама политика у Србији, опоравак Србије наставља у правом смеру, али и да су економски изгледи и даље под снажним утицајем неизвесности у погледу трајања пандемије и темпа вакцинације у земљама које су наши кључни спољнотрговински партнери. ММФ оцењује да треба да се настави с политикама којима се подржавају животи људи и њихова егзистенција, све док се економски опоравак у потпуности не учврсти. Истовремено, ММФ констатује да је процес вакцинације у Србији међу најбржим у Европи и да услед тога очекују да ће пандемија престати у другој половини ове године.

Могли смо да реагујемо снажно, јер смо у претходном периоду изградили јачу и стабилну Србију у коју се инвестира. У многим областима економије Србија је већ достигла или прешла преткризни ниво – у индустрији, извозу робе, трговини на мало, као и по броју запослених. Захваљујући мерама подршке, и укупна формална запосленост у фебруару ове године већа је за 59 хиљада људи у односу на фебруар прошле године. И масовна вакцинација, која се успешно спроводи у Србији захваљујући активностима председника Вучића, допринеће очувању здравља наших грађана и бржем привредном опоравку. Чување живота људи и очување економије били су кључни током ове кризе, а Србија је на оба плана положила тест показујући пуну солидарност”, рекла је гувернер Јоргованка Табаковић.
 
У 2021. години ММФ пројектује реалан раст бруто домаћег производа Србије од 5%, при чему ће држава и ове године у великој мери допринети бољем исходу додатним субвенцијама за исплату минималних зарада, подршком секторима који су тешко погођени кризом, континуираном финансијском помоћи домаћинствима, значајном додатном потрошњом на здравство и већим јавним инвестицијама. ММФ очекује и наставак високих стопа раста и у средњем року, од најмање 4%.

„И током пандемије у Србији су наставили да се реализују инфраструктурни пројекти, уз раст капиталних инвестиција, који ће бити снажан и ове године. Сачували смо и бруто девизне резерве, које су важан стуб финансијске сигурности земље – на крају марта оне су износиле 14,3 милијарде евра (више су за 897,1 милион евра у односу на крај 2019. године). Чувањем производних капацитета и тржишта рада, уз прилив страних директних инвестиција од преко 3,0 милијарди евра у 2020, очували смо перспективу привредног раста”, рекла је гувернер Јоргованка Табаковић.
 
ММФ оцењује да у условима ниске инфлације и добро усидрених инфлационих очекивања, монетарна политика треба да остане експанзивна. Оцена је и да је банкарски систем остао стабилан, ликвидан и добро капитализован. Мисија препоручује да треба да се настави са стратешким опредељењем за даљу подршку динаризацији, као и са радом на даљем развоју тржишта капитала.

„Очували смо поверење у монетарну политику онда када је било најважније. Стабилност на девизном тржишту постала је нова реалност, као и ниска инфлација, и заједно чине важну претпоставку одрживог раста. Задовољна сам што је динарска штедња у претходне три ипо године, укључујући и прошлу, кризну годину, готово удвостручена - повећана за преко 90%”, наводи гувернер.
 
Мисија оцењује да је потребно убрзање структурних и институционалних реформи, што свакако јесте пут који је Србија одабрала и којим иде, а што ће ММФ подржати и новим Инструментом за координацију политика. „С обзиром на снажан напредак који је Србија остварила у претходних осам година, нови аранжман ће за циљ имати очување постигнутог, уз подршку наставку спровођења структурних реформи како би се постигао још снажнији и одрживи привредни раст”, закључила је гувернер Јоргованка Табаковић.

Кабинет гувернера