24.02.2022.

Популарност безготовинских плаћања расте у још једној години за нама

На основу података о пруженим платним услугама и издавању електронског новца за 2021. годину, може се закључити да је за нама још једна успешна година у којој се бележи раст безготовинских плаћања, али и коришћења осталих савремених услуга. Укупан број корисника електронског банкарства порастао је за 10,68% у односу на 2020. годину, док се у истом периоду број корисника мобилног банкарства повећао за 31,36%.

Позитивна динамика привредног опоравка огледа се и у порасту броја извршених трансакција употребом мобилног и електронског банкарства и код физичких лица, и код правних лица и предузетника. Укупно коришћење електронског банкарства порасло је за 10,81% у 2021. години, што је преко два пута више него у години пре тога. Број трансакција путем мобилног банкарства бележи нешто нижи међугодишњи, али и даље висок раст, од 41,29% (у односу на раст у години пре тога, који је износио 50,77%).

Број уговора закључених на даљину повећан је за 44.882 у односу на 2020. годину и износи 116.401, што указује на промене у навикама корисника и оријентацију ка коришћењу дигиталних начина за закључење уговора о финансијским услугама. Од наведеног броја уговора на даљину, 18.300 закључено је уз примену видео-идентификације корисника – три пута више него током 2020. године.

У 2021. години наставио се раст броја трансакција картицама и електронским новцем у сврху интернет куповине робе и услуга – укупан број таквих плаћања био је за 51,73% већи него у 2020. години. Нешто нижи пораст од прошлогодишњег (који је износио 61,86%) типична је последица стабилног раста након брзог опоравка после кризе, што важи и за пораст броја динарских плаћања за куповину преко домаћих интернет сајтова, који и даље износи натпросечних 59,66%. Пораст вредности динарских плаћања нешто је виши и износи 72,37%.

Током претходне године у земљи је извршено преко 62 милиона картичних плаћања више него у 2020. години, и то платним картицама издатих од банака у Републици Србији, док је код трансакција употребом картица страних држављана, односно оних које није издао пружалац платних услуга из Републике Србије пораст још већи и износи 62,93% у односу на 2020. годину. Такво кретање је било очекивано, с обзиром на опоравак туризма и међународног кретања робе и услуга, који су услед пандемије знатно опали. Ово се подједнако односи и на интернет куповину робе и услуга у 2021, будући да су и број и вредност трансакција картицама и електронским новцем порасли и у еврима, и у доларима.

Картична инфраструктура и у претходној години наставила је свој успешан развој. О расту прихватне мреже за безготовинска плаћања сведочи податак да су на крају 2021. године на тржишту била 114.984 ПОС терминала, што је преко 17.000 уређаја више него на крају 2020. године. У истом периоду, број банкомата повећан је за 1,81%, док је број издатих платних картица премашио десет милиона, што је с тачно 10.170.276 картица на крају 2021. пораст од 6,68%. Повећање броја опција плаћања, односно капацитета прихватне мреже настављено је и повећаним прихватањем кинеске платне картице UnionPay, коју је још неколико банака почело да прихвата на својим банкоматима. Истовремено, број виртуелних продајних места, као најиновативније компоненте савремене прихватне мреже, порастао је за чак 37,8%, те потврдио дугорочну оријентацију Народне банке Србије ка осавремењивању платних система у Републици Србији.

Упоредо са описаним позитивним кретањима у 2021. години, настављен је и развој система за инстант плаћања IPS НБС. Осим континуираног раста дневног броја извршених трансакција, овај иновативни платни систем унапређен је новим услугама које ће додатно допринети оптимизацији токова новца међу грађанима и привредним субјектима. Најпре је током фебруара омогућено генерисање и преузимање налога за уплату с NBS IPS QR кодом, чиме се плаћања додатно поједностављују у корист свих заинтересованих грађана. Банке су поступно почеле да омогућавају својим корисницима плаћања путем NBS IPS QR кода, док је у априлу ЈП „Пошта Србије” омогућила инстант плаћање на својим шалтерима у корист рачуна органа јавне управе, чиме се убрзава вршење јавних услуга. Како би испратила растућу популарност инстант плаћања и грађанима омогућила потпуно информисање о актуелностима, Народна банка Србије је у јулу покренула нову интернет презентацију  IPS – Инстант плаћања Србије (https://ips.nbs.rs), као својеврстан водич кроз све појединости у вези са инстант плаћањима. Током трећег тромесечја 2021. године, Народна банка Србије је омогућила банкама да својим корисницима понуде нову услугу – сервис „Prenesi”, који грађанима омогућава да једноставно и брзо изврше инстант пренос новца у било које доба дана, познавањем само броја мобилног телефона који је прималац плаћања регистровао за ову услугу. Банке су ову услугу почеле да омогућавају путем постојећих апликација мобилног банкарства, што ће се наставити и у будућности.

Графички преглед података у вези с пружањем платних услуга и издавањем електронског новца за 2020. и 2021. годину можете пронаћи на интернет презентацији Народне банке Србије, у делу за статистику платног система.

Сектор за платни систем