31.08.2022.

Кретање економске и спољнотрговинске активности

Према подацима Републичког завода за статистику, бруто домаћи производ је у другом тромесечју 2022. остварио међугодишњи реални раст од 3,9%, што је незнатно ниже од флеш оцене међугодишњег раста, која је износила 4,0%.

Индустријска производња је у јулу 2022. забележила међугодишњи пад од 1,6%, вођен падом у секторима енергетике (–5,6% међугодишње) и прерађивачке индустрије (–3,4% међугодишње), док је у сектору рударства остварен раст (22,5% међугодишње). У оквиру прерађивачке индустрије, смањење активности је забележено у 19 од 24 гране, што је пре свега последица смањења екстерне тражње и из земаља зоне евра, и водећих азијских земаља. Највећи допринос смањењу активности прерађивачке индустрије потекао је од производње основних метала, производа од гуме и пластике, хемијских производа, металних производа и одеће.

Посматрано у периоду јануар–јул ове године, индустријска производња је остварила међугодишњи раст од 2,7%, вођен растом сектора прерађивачке индустрије (3,3% међугодишње) и рударства (33,6% међугодишње), док је у сектору енергетике регистрован пад (–13,4% међугодишње).

Показатељи услужних сектора забележили су повољна кретања. Промет у трговини на мало је у јулу 2022, у односу на исти месец претходне године, реално порастао за 4,0%, док је реални раст у периоду јануар–јул износио 7,8% међугодишње. Међугодишње посматрано, укупан број долазака туриста у јулу виши је за 24,3%, а укупан број ноћења туриста за 5,5%. У периоду јануар–јул 2022, међугодишње посматрано, укупан број долазака туриста виши је за 55,0%, а број ноћења туриста за 33,0%.

Када је реч о спољнотрговинским кретањима, робни извоз је у јулу порастао за 19,7% међугодишње, а робни увоз за 16,1% међугодишње. У оквиру робног извоза, настављен је раст извоза прерађивачке индустрије, уз раст извоза рударства, док је раст робног увоза и даље вођен пре свега увозом енергената, уз висок увоз индустријских сировина.

Према Анкети о радној снази, стопа незапослености у другом тромесечју 2022. износила је 8,9%, што је за 2,2 процентна поена мање него у другом тромесечју претходне године. Такав резултат представља рекордно ниску стопу незапослености, ако се изузме друго тромесечје 2020. године, када је због пандемије и рестриктивних здравствених мера тражење посла било знатно отежано.

Стопа запослености у другом тромесечју износила је рекордних 50,9%, што је за 2,6 процентних поена више него у истом тромесечју 2021. године.

Кабинет гувернера