02.09.2022.

Рад IPS НБС система у августу

У IPS НБС систему, који ради у режиму 24/7/365, за 31 дан у августу 2022. године реализоване су 4.415.464 трансакције.

Просечан дневни број плаћања био је 142.434, с просечним временом извршења трансакције у IPS НБС систему од 1,1 секунде.

Вредност промета износила је 43,2 милијарде динара, а просечна дневна вредност промета била је 1.393,0 милиона динара.

Сектор за платни ситем