12.12.2022.

Стопа контрацикличног заштитног слоја капитала за Републику Србију задржана на непромењеном нивоу

На седници одржаној 8. децембра 2022. године, Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да стопу контрацикличног заштитног слоја капитала за Републику Србију задржи на нивоу од 0% ради подршке условима финансирања привреде и становништва.

У оквиру своје надлежности да утврђује мере и активности за очување и јачање стабилности финансијског система, а на основу Одлуке о адекватности капитала банке („Службени гласник РС”, бр. 103/2016, 103/2018, 88/2019, 67/2020, 98/2020, 137/2020, 59/2021, 67/2022 и 137/2022), Народна банка Србије на тромесечном нивоу обрачунава референтни показатељ на основу којег утврђује стопу контрацикличног заштитног слоја капитала за Републику Србију.

Обрачун референтног показатеља заснива се на одступању међусобног односа укупних кредита и бруто домаћег производа од његовог дугорочног тренда. На основу података из септембра 2022. године, учешће укупних кредита у бруто домаћем производу износило је 85,6%, док је оцењена вредност одступања овог учешћа од свог дугорочног тренда износила 1,5 процентних поена.

Додатне информације о контрацикличном заштитном слоју капитала и образложење налазе се на интернет презентацији Народне банке Србије, у делу Циљеви и функције / Финансијска стабилност, Заштитни слојеви капитала.

 

Сектор за финансијску стабилност