17.02.2023.

Агенција Fitch задржала кредитни рејтинг Србије на корак до инвестиционог

Рејтинг агенција Fitch донела је одлуку да задржи кредитни рејтинг Србије на нивоу ББ+, као и стабилне изгледе за његово даље повећање. Тиме се Србија и даље налази на само корак од добијања инвестиционог рејтинга, упркос израженим неизвесностима из међународног окружења.

„Чињеница да је агенција Fitch задржала стабилне изгледе Србије за добијање инвестиционог рејтинга још једна је потврда изграђене отпорности домаће економије на бројне глобалне изазове”, истакла је гувернер Народне банке Србије Јоргованка Табаковић поводом одлуке агенције Fitch.

У свом извештају агенција Fitch истиче да је овакву одлуку донела захваљујући кредибилном оквиру економске политике у Србији, истичући посебно:

  • важност очуване стабилности девизног курса у условима повишених геополитичких и осталих међународних ризика,
  • адекватност фискалне политике и
  • виши ниво економске активности мерене бруто домаћим производом по глави становника у односу на земље са истим кредитним рејтингом.

Такође, агенција Fitch наглашава и још једном потврђену отпорност банкарског сектора, висок и адекватан ниво девизних резерви, пуну покривеност текућег дефицита страним директним инвестицијама и очувану укупну стабилност платнобилансних кретања, што је посебно важно у условима високих светских цена енергената и укупних ризика који долазе из међународног окружења.

„Током 2022. године извоз робе и услуга повећан је за преко 30%, упркос успоравању екстерне тражње. Остварен је и рекордан ниво страних директних инвестиција од 4,4 милијарде евра, као и раст запослености и зарада у приватном сектору, док је учешће проблематичних кредита сведено на рекордно низак ниво од 3,0%. Све то заједно потврђује да смо као носиоци економске политике адекватно одговорили на вишедимензионалне потресе с којима се све економије суочавају већ пуне три године“, наглашава гувернер Јоргованка Табаковић.

Агенција оцењује и да је нижи ниво базне од укупне инфлације за пет процентних поена на крају прошле године резултат релативно стабилног курса динара према евру, као и адекватне реакције Народне банке Србије. Истиче и да су инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде за три године унапред усидрена. Оцењује и да ће доћи до поправљања спољне позиције земље, као резултат мањих потреба за енергентима захваљујући креираним залихама, као и због очекивано нижих цена енергената у овој у односу на прошлу годину.

„Врло је важна и чињеница да у овако неизвесним међународним околностима међународне институције на врло сличан начин као и ми виде будућа економска кретања. То се посебно односи на инфлацију, која би већ од другог тромесечја, а можда и нешто раније, требало да се нађе на силазној путањи, а да од друге половине године почне озбиљније да успорава“, наводи гувернер Јоргованка Табаковић.

Када је реч о јавним финансијама, агенција истиче да су резултати у 2022. били бољи од плана и процењује да ће, упркос повећаним издацима за енергенте, у наредне две године фискални дефицит бити смањен на 1,4%, а јавни дуг опште државе на 50,5% бруто домаћег производа.

„Оваква очекивања агенције по питању будућих макроекономских кретања, уз могућност да остварења у наредном периоду буду и боља од пројектованих, биће кључна за добијање инвестиционог рејтинга”, закључује гувернер Јоргованка Табаковић.

Кабинет гувернера