25.02.2014.

Каматне стопе објављене на основу извештаја које банке достављају Народној банци Србије

Просечну пондерисану каматну стопу на прекорачења становништва по текућем рачуну израчунава сама банка на основу стварне наплате по овом основу од клијента и о томе извештава Народну банку Србије. На основу тих каматних стопа, које су банке доставиле Народној банци Србије, на сајту Народне банке Србије објављене су каматне стопе на прекорачења по текућем рачуну.

Међутим, оно што би грађани требало да знају јесте да стварна наплата зависи од номиналне каматне стопе коју је клијент уговорио с банком, али и од методе израчунавања и разлике у учесталости обрачуна и наплате камате коју примењује банка. Тако, на пример, ако банка примењује чешћи обрачун од плаћања, камата се у међувремену приписује дугу, па се у моменту наплате плаћа и камата на камату. Другим речима, стварни трошак је већи него што изгледа само на основу уговорене номиналне каматне стопе.

Кабинет гувернера