Тендери/Tenders

Јавне набавке / Public Procurement

ПОЗИВИ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA / INVITATIONS AND DOCUMENTATION


ОДЛУКЕ И ОБАВЕШТЕЊА / DECISIONS AND NOTIFICATIONST


Јавне набавке мале вредности / Low-Value Public Procurement

ПОЗИВИ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA / INVITATIONS AND DOCUMENTATION


ОДЛУКЕ И ОБАВЕШТЕЊА / DECISIONS AND NOTIFICATIONST


Остало

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ / PROCUREMENTS EXEMPT FROM THE PUBLIC PROCUREMENT LAW


НАБАВКЕ ЧИЈА ЈЕ УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ НИЖА ОД 1.000.000,00 ДИНАРА / PROCUREMENT WHOSE TOTAL ESTIMATED VALUE AT ANNUAL LEVEL IS BELOW 1.000.000,00 DINARS


ОСТАЛО / ОTHER