08.02.2021.

Народна банка Србије упозорава грађане на потенцијалне опасности и ризике у трговању бинарним опцијама

У последње време уочена је пракса рекламирања појединих електронских платформи које потенцијалним клијентима нуде могућност „лаке и брзе зараде” у кратком року, и то путем трговања бинарним опцијама.

Народна банка Србије упозорава грађане да се ради о високоризичним трансакцијама, које често укључују и различите облике превара и да су пружаоци ових „услуга” платформе које не подлежу регулаторним, контролним нити надзорним овлашћењима органа Републике Србије. Пружање инвестиционих и брокерско-дилерских услуга у Републици Србији не може се обављати без дозволе Комисије за хартије од вредности. Стога, препорука грађанима јесте да, пре него што одлуче да повере некоме свој новац или да инвестирају у неки финансијски производ, провере да ли лице или платформа који нуде одређене услуге имају дозволу за пружање инвестиционих и брокерско-дилерских услуга и давање инвестиционих савета. На интернет презентацији Комисије доступни су, између осталог, регистар брокерско-дилерских друштава и регистар инвестиционих саветника који поседују дозволу Комисије за пружање ових услуга и активности.

Бинарне опције представљају изведене финансијске инструменте (финансијске деривате) у чијој основи се могу налазити различите врсте активе – роба (попут нафте), берзанских индекса, валутних парова, као и акција великих компанија – попут Apple Inc., Tesla Inc. и сл. Исплата по основу бинарних опција у потпуности зависи од успешности предвиђања да ли ће цена одређене активе порасти или опасти у одређеном периоду. Наиме, купац овакве опције покушава да предвиди смер кретања цене изабраног инструмента (раст или пад цене), као и временски период на који гласи оваква пројекција (1 минут, 15 минута, 60 минута…). У случају успешно предвиђеног кретања цене, појединац остварује добит у форми фиксног, унапред познатог дела уложеног новца (обично 70–80% улога), коју му исплаћује брокерска кућа (електронска платформа), док у случају неуспешног предвиђања губи цео уложен износ (100% улога).

С обзиром на то да се ради о предвиђању смера кретања цене у веома кратком року, када промене цене углавном не зависе од фундаменталних показатеља, од посебног значаја је познавање техничке анализе, која се заснива на праћењу историјских података, односно коришћењу графичких приказа како би се идентификовали одговарајући обрасци у кретању цене основне активе који могу, али и не морају успешно да предвиде кретање цене у будућности. Оваква стратегија је оријентисана на кратак рок и сматра се веома ризичном, чак и за инвеститоре са значајнијим искуством. Стога улагање у бинарне опције у великој мери има карактеристике клађења.

Зарада платформи се углавном базира на следећем:

  • У случају успешне процене, појединац остварује добит у износу нижем од уложеног новца (нпр. 70% уложене суме);
  • У случају погрешне процене, појединац губи целокупни уложени новац (100% уложене суме).

Последица је да купац бинарне опције у просеку губи новац (систем је дизајниран тако да шансе у просеку иду у корист платформе).

Интернет платформе за трговање које нуде ове „услуге” не испуњавају потребне регулаторне захтеве, што оставља простор за многобројне преваре:

  • одбијање исплате уплаћених средстава или остварене зараде од стране платформе;
  • злоупотреба података о корисницима – неовлашћено прикупљање података о кредитним картицама, подацима из личних докумената (који су неопходни за регистрацију);
  • неповезаност између реалних тржишних кретања и котација приказаних на платформи – један од кључних извора превара односи се на манипулацију подацима од стране трговачких платформи по питању стварног кретања цена активе.

Најважнији канали промоције оваквих платформи јесу веб-сајтови и друштвене мреже, чији је домет велики, при чему њихова популарност константно расте, што посебно може бити изражено у условима пандемије, када знатан део времена проводимо користећи електронске уређаје. Рекламе које се пласирају потенцијалним корисницима најчешће обећавају брзу зараду, као и низ „погодности” које привлаче кориснике:

  • бонус депозит након регистрације – додатни новац који стоји на располагању за трговање;
  • бонус депозит за значајнији износ улога – повећање „награде” за кориснике с већим улозима;
  • интернет презентације једноставне за коришћење (user-friendly) и примамљивог дизајна.

Потенцијалне опасности за грађане од послова с бинарним опцијама препознали су и европски регулатори, који су предузели регулаторне мере којима се привремено или трајно забрањује тржиште, дистрибуција и продаја бинарних опција становништву („малим” инвеститорима). Тако је ESMA (European Securities and Markets Authority) током 2018. и 2019. године својим одлукама у више наврата привремено забрањивала стављање на тржиште, дистрибуцију и продају бинарних опција малим улагачима, да би од јула 2019. године већина држава чланица Европске уније (укупно 25 држава чланица, али и неке државе ван Европске уније попут Норвешке и Велике Британије) трајно забранила стављање на тржиште, дистрибуцију и продају бинарних опција малим улагачима.

На бројне опасности и ризике у трговини бинарним опцијама, као и преваре повезане с њом, указали су и амерички регулатори, као и амерички FBI.

Народна банка Србије још једном позива грађане на опрезност и детаљно анализирање свих ризика потенцијалног улагања новца у овакве и сличне производе који се сматрају високоризичним и који могу довести до значајних губитака.

Кабинет гувернера