29.06.2021.

Гувернер Народне банке Србије Јоргованка Табаковић учествовала на 91. Годишњој скупштини Банке за међународна поравнања

Гувернер Народне банке Србије Јоргованка Табаковић учествовала је данас на 91. Годишњој скупштини Банке за међународна поравнања (Bank for International Settlements – BIS). У раду ове скупштине гувернер Јоргованка Табаковић учествовала је с гувернерима других централних банака које су чланице-акционари ове најстарије међународне финансијске институције.

Другу годину заредом, Годишњa скупштинa BIS-а одржанa је путем видео-конференције. На почетку, генерални директор BIS-а господин Агустин Карстенс представио је Годишњи извештај BIS-а за финансијску 2020/2021. годину и резултате који су остварени у пословању BIS-а. Констатовано је да је светска криза изазвана пандемијом подсетила на значај стабилности и међународне сарадње, због чега је година која је иза нас била година интензивне сарадње BIS-а с централним банкама и регулаторима.

„Све што смо радили и урадили у претходним годинама – од постигнуте и очуване ценовне стабилности и релативне стабилности девизног курса, усидрених инфлационих очекивања и јаког финансијског система до највиших девизних резерви – говори у прилог нашем истрајавању на стабилности и јачању земље. Такво превентивно деловање омогућило нам је и да се са економским ефектима пандемије боримо са знатно боље стартне позиције. Од почетка пандемије Народна банка Србије међу првима је реаговала како би подржала грађане, привреду и државу да финансијски лакше преброде ову кризу, чиме смо обезбедили и несметано функционисање свих финансијских токова. Били смо и међу првим регулаторима у региону и Европи који су увели мораторијум на отплату обавеза, а учешће проблематичних кредита у укупним кредитима додатно смо смањили, на 3,7%. Упркос кризи, водили смо рачуна да креиране механизме одбране чувамо, што се види и по бруто девизним резервама, које су на крају маја биле за oко 780 милиона евра више него на крају 2019. године. Све заједно омогућило је да Србија већ у првом тромесечју ове године премаши преткризни ниво бруто домаћег производа, уз повољне услове финансирања и очувану стабилност на свим сегментима финансијског тржишта”, закључила је гувернер Јоргованка Табаковић.

И у економским истраживањима BIS-а фокус је био на утицају пандемије на глобални финансијски систем и реални сектор, одговорима носилаца политика, као и изгледима за наредни период. Анализирани су кораци који су предузети како би се промовисала глобална монетарна и финансијска стабилност, упркос огромним изазовима с којима се суочавала целокупна заједница централног банкарства. Закључено је да је иницијални одговор централних банака био усмерен на ублажавање стреса у финансијском сектору и обезбеђење несметаног протока кредита приватном нефинансијском сектору, као и да су централне банке широм света на снажан и иновативан начин одговориле с циљем ефикасног управљања кризом. Користећи читав опсег инструмената како би одржале ликвидност финансијског тржишта и очувале стабилност финансијског система, централне банке су биле на првој линији одговора економске политике. У новим публикацијама, које су објављене на почетку пандемије, BIS је давао правовремену анализу актуелних кретања на финансијским тржиштима, спровођења монетарне политике и промене регулативе. Истраживања BIS-а давала су и дају одговор на хитна краткорочна питања, али се није запоставило ни проактивно истраживање тема које су од стратешког и трајнијег значаја. Истовремено, BIS је подржао напоре централних банака за унапређење знања у вези с климатским променама, учешћем на међународним форумима и спровођењем истраживања на ову тему.

Током финансијске 2020/2021. године BIS је подржао и даљи развој финансијских технологија и банкарских услуга, уз оцену да је пандемија додатно убрзала прелазак на дигитална плаћања и да централне банке раде на побољшању постојећих платних система у остваривању кључних циљева јавне политике. Разматран је напредак у реализацији Стратегије за иновације до 2025. (Innovation BIS 2025), уз задржан фокус на инвестирања у технологију следеће генерације како би се изградило дигитално радно окружење које је отпорно и спремно на будуће изазове. „Народна банке Србије је пре више од две и по године грађанима омогућила један од најсавременијих начина плаћања – IPS НБС систем. Средином другог тромесечја 2021. године оборен је рекорд у дневном броју плаћања реализованих у IPS НБС систему, када је остварено више од 206,5 хиљада плаћања. Порастао је и број корисника електронског и мобилног банкарства (физичких и правних лица и предузетника) у првом тромесечју 2021. у односу на исти период прошле године – за 28,95% већи је број корисника мобилног банкарства и за 14,45% већи је број корисника електронског банкарства”, подсетила је гувернер Јоргованка Табаковић.

Заједнички закључак 91. Годишње скупштине BIS-а био је да је, уз интензивну сарадњу централних банака и влада, негативан ефекат економског шока на привреду и финансијски систем битно умањен. Пандемија вируса корона подстакла је комплементарне одговоре монетарних и фискалних власти, а спровођење координираних мера монетарне, фискалне и пруденцијалне политике омогућило је стабилизацију финансијског система на глобалном нивоу. Заједнички је закључак и да ће ефекти мера централних банака имати снажан утицај и у будућем периоду. Иако још увек није постигнут пун опоравак светске економије, постоје добри разлози за оптимизам, с обзиром на то да су одлучни напори креатора економске политике поставили адекватне темеље за економски опоравак. Кључни задатак биће успостављање чврстих темеља за опоравак који ће омогућити нормализацију и добро управљање ризицима.
 

Кабинет гувернера