02.09.2021.

Рад RTGS система, Клиринг система, Међубанкарског клиринг система у девизама Народне банке Србије и Међународног клиринг система у девизама у августу

У RTGS систему и Клиринг систему Народне банке Србије у августу, за 22 радна дана, реализовано је укупно 19,4 милиона плаћања. Од укупног броја плаћања, 3,9 милиона, или 20,1%, чине налози за плаћање у Клиринг систему, а 15,5 милиона, или 79,9%, налози за плаћање у RTGS систему. Просечан дневни број плаћања био је 883.861, од чега је 705.901 просечан број плаћања у RTGS систему, а 177.960 просечан број плаћања у Клиринг систему.

Вредност промета у RTGS систему износила је 7.576,3 милијардe динара, а вредност промета у Клиринг систему 46,0 милијарди динара, или 0,6% укупне вредности.

Просечна дневна вредност промета у RTGS систему износила је 344,4 милијарде динара, а просек вредности промета у Клиринг систему 2,1 милијарду динара.

Током 12.330 минута продукције RTGS система и Клиринг система није било застоја, те је расположивост система била 100,0%.

У Међубанкарском клиринг систему у девизама Народне банке Србије и Међународном клиринг систему у девизама, који има 20 учесника, реализовано је укупно 3.842 плаћањa, у вредности од 60.889.694,0 евра. У наведеним системима није било застоја, па је расположивост износила 100,0%.

 

Кабинет гувернера