02.09.2021.

Рад IPS НБС система у августу

У IPS НБС систему, који ради у режиму 24/7/365, за 31 дан у августу реализовано је 3.623.147 трансакција.

Просечан дневни број плаћања био је 116.876, с просечним временом извршења трансакције у IPS НБС систему од 1,2 секунде.

Вредност промета износила је 30,7 милијарди динара, а просечна дневна вредност промета била је 989,9 милиона динара.

Сектор за платни систем