20.12.2021.

Народна банка Србије успешно окончала још једну етапу сарадње са Европском унијом у оквиру ИПА регионалног пројекта

Народна банка Србије је с партнерима из Европског система централних банака и региона успешно окончала још један пројекат под окриљем ИПА претприступних фондова Европске уније. У претходна 33 месеца Бундесбанка је, заједно са 19 централних банака Европског система централних банака, Европском централном банком и Европском комисијом, спровела пројекат „Програм за јачање капацитета централних банака Западног Балкана у оквиру интеграција у Европски систем централних банака”, који је за циљ имао даље унапређење усклађивања с регулативом и стандардима Европске уније и међународним стандардима јачањем функција централних банака и система банкарског надзора на Западном Балкану. И поред пандемије вируса корона, сви пројектни циљеви су испуњени, а Народна банка Србије је учешћем у овом пројекту још једном показала чврсту опредељеност европским вредностима и стандардима централног банкарства који владају у Европској унији.
Пројекат је обухватио бројне активности у областима банкарске супервизије, финансијске стабилности, заштите корисника и финансијске инклузије, реструктурирања, монетарне политике, платних система, статистике, усклађености и европских интеграција, политике управљања, рачуноводства и интерне ревизије. Спроведеним пројектним активностима – семинари, радионице, билатералне мере и стажирања запослених – додатно су ојачани институционални капацитети, израда акционих планова и смерница, али и сарадња између колега, централних банкара, који спремнији дочекују све будуће изазове у домаћем и међународном окружењу.

Централне банке данас имају још значајнију и сложенију улогу у очувању финансијске стабилности, а сарадња и размена искустава знатно доприносе давању адекватног одговора свим глобалним изазовима с којима се суочавамо. Пројекти овог типа двосмерног су карактера, где учесници уче једни од других кроз дискусију о питањима од заједничког интереса, уз заједнички именитељ у виду достизања стандарда и будућег чланства у Европској унији.

Овим пројектом Народна банка Србије додатно је ојачала свој преговарачки капацитет у оквиру 11 преговарачких поглавља у којима има важну улогу.

 

Кабинет гувернера