09.03.2012.

Трговање девизама с другим правним лицем које није банка законом забрањено и кажњиво

Поводом оглашавања електронских сервиса – FX платформи за трговање, Народна банка Србије још једном скреће пажњу да, према Закону о девизном пословању, домаћа правна лица и грађани Србије девизе могу куповати само од банака и продавати их само банкама, док се купопродаја ефективног новца може слободно обављати у банкама и овлашћеним мењачницама. Према томе, трговање девизама с другим правним лицем које није банка је законом забрањено и кажњиво.

Поред тога, према Одлуци Народне банке Србије о обављању послова с финансијским дериватима, резиденти (домаћа правна лица и грађани) могу обављати послове с финансијским дериватима с девизним плаћањем искључиво преко банке и уз испуњење других услова из те одлуке. Међутим, уочено је да се поједини електронски сервиси оглашавају као мултилатералне трговачке платформе иако то нису, нити се на тим платформама тргује финансијским дериватима који су стандардизовани.

Истичемо и да су улагањем својих средстава преко електронских сервиса грађани и правна лица изложени вишеструким ризицима. Поред тога што су за успешна улагања на девизном тржишту потребни знање и искуство који се стичу годинама и што њихово одсуство у врло кратком року може довести до знатног или потпуног губитка уложених средстава, трговина преко FX платформи се врло често заснива на пословању с лицима у иностранству над којима Народна банка Србије нема било какву контролу. Исто тако, услуге „трговине“ које оглашавају поједини електронски сервиси обично се своде заправо на клађење – нема преноса власништва, што грађане који учествују у трговини излаже додатном ризику да организатори платформе, по правилу нерезиденти, не испуне своје обавезе.   

Народна банка Србије на овај начин жели да грађанима поново скрене пажњу да приликом улагања средстава на финансијским тржиштима, поред обећаваних високих приноса, који по правилу са собом носе високе ризике губитака, треба да сагледају и друге ризике које та улагања носе. 

Кабинет гувернера