Фонд револвинг кредита - кредити за мала и средња предузећа и предузетнике

Европска унија, преко Европске агенције за реконструкцију, одобрила је током 2001. и 2002. године Републици Србији донацију у износу од 15 милиона евра за финансирање малих и средњих предузећа и предузетника. Донација је за непуне две године у потпуности реализована, а редовним отплатама главнице и камате формиран је Фонд револвинг кредита. Из средстава донације и Фонда револвинг кредита до краја децембра 2023. године одобрено је 1.415 кредита малим и средњим предузећима и предузетницима у укупном износу од 143,9 милиона евра.

Крајем 2005. године, као резултат успешне реализације донације, Европска агенција за реконструкцију власништво над средствима Фонда револвинг кредита пренела је на Републику Србију, уз обавезу да се средства Фонда и даље користе под истим условима и за исте намене.

Намена кредита:  

Средства су намењена за набавку опреме и постројења за производњу робе и/или пружања услуга и изградњу објеката за смештај производних капацитета, уз обавезу корисника да најмање 20% вредности пројекта покрије сопственим средствима и могућност да највише 20% кредита искористи за обртна средства.

 

Крајњим корисницима средства се пласирају преко следећих посредничких банака:

Детаљније информације у вези са овом кредитном линијом могу се добити преко наведених посредничких банака, као и у Центру за сарадњу са домаћим и међународним институцијама и финансијским организацијама – Одсек за револвинг кредите Републике Србије, Народна банка Србије, Краља Петра 12, 11000 Београд (тел.: 011/3027-315, 3027-318, 3027-319, 3027-321, 3027-353).

Услови кредитирања:

Износ појединачног кредита: од EUR 20.000 до EUR 200.000
Каматна стопа тромесечни EURIBOR + до 3,25%
Рочност кредита до пет година
Период почека кредита: до годину дана