Статистика

Надлежност Народне банке Србије у области статистике


Народна банка Србије прикупља, обрађује и објављује статистичке податке из своје надлежности на основу чланова 68-70 Закона о Народној банци Србије којима се уређује обавеза за правна лица и предузетнике о евидентирању, прикупљању, обради и достављању одређених података.

Опширније

Подаци по статистичким областима

Најновији објављени подаци

Датум:
08.09.2023.
Извор:
НБС
Датум:
04.09.2023.
Извор:
Сектор за економска истраживања и статистику
Датум:
04.09.2023.
Извор:
НБС
Датум:
31.08.2023.
Извор:
Сектро за економска истраживања и ститистику
Датум:
28.08.2023.
Извор:
Сектор за економска истраживања и статистику