Седнице Извршног одбора Народне банке Србије и промене референтне каматне стопе у 2015. години

2015. Референтна каматна стопа (на годишњем нивоу, у %) Промена (у базним поенима)
15. јануар 8,00 0
12. фебруар 8,00 0
12. март 7,50 -50
9. април 7,00 -50
11. мај 6,50 -50
11. јун 6,00 -50
9. јул 6,00 0
13. август 5,50 -50
10. септембар 5,00 -50
14. октобар 4,50 -50
12. новембар 4,50 0
10. децембар 4,50 0