Поднесите притужбу/приговор на рад даваоца финансијских услуга/предлог за посредовање

Ако желите да поднесете притужбу на рад банке, даваоца финансијског лизинга, пружаоца платних услуга или издаваоца електронског новца – кликните овде.

Ако желите да поднесете приговор на рад даваоца услуге осигурања - кликните овде.

Ако желите да поднесете приговор на рад друштва за управљање добровољним пензијским фондом - кликните овде.

Ако је потребно да поднесете допуну документације или изјашњење на захтев Народне банке Србије у поступку по притужби/приговору на рад даваоца финансијских услуга – кликните овде.

Ако желите да поднесете предлог за посредовање – кликните овде.