Програм економских реформи – координирано управљање економским и фискалним политикама

Како би помогла земљама Западног Балкана у превазилажењу последица светске економске кризе из 2009, а ради испуњења економских критеријума за чланство, Европска комисија је у стратегији проширења за 2014–2015. предложила нови приступ овом процесу. Наиме, инспирисана координацијом економске и фискалне политике између држава чланица ЕУ и Европске комисије у оквиру Европског семестра, Европска комисија је нови приступ предложила с обзиром да се показало да је координирано управљање економским и фискалним политикама ојачало економије у земљама чланицама ЕУ.

Да би се припремила за поменути процес, РС је, као држава кандидат за пријем у чланство у ЕУ, започела са израдом документа под називом Програм економских реформи (Economic Reform Programme – ERP). Програм економских реформи садржи средњорочни оквир макроекономске и фискалне политике, као и конкретне структурне реформе којима се непосредно подржава макро-фискални оквир политике, отклањају препреке расту и повећава конкурентност националне економије. С обзиром да ERP представља преносни (rolling) програм, те да се сваке године спроводи нови циклус његове израде, он у извесној мери задржава континуитет у приоритетима. Одабране приоритетне структурне реформе конзистентне су са онима које су већ дефинисане у националним стратешким документима, националним и регионалним стратегијама, кључним документима које РС израђује у процесу приступања ЕУ, као и са препорукама Савета ЕУ за економска и финансијска питања (ECOFIN Council). Наиме, Програм економских реформи разматра се са представницима ЕУ у оквиру економског дијалога са државама чланицама ЕУ, Европском комисијом и Европском централном банком на састанку Савета ЕУ за економска и финансијска питања, након чега се усвајају препоруке учесницима у процесу (Западни Балкан и Турска).

ERP_konferencija

Улога централних банака у процесу приступања Европској унији – међународна конференција у Народној банци Србије

У настојању да подстакне сарадњу и дијалог централних банака у региону поводом економског управљања у ЕУ, што је тема од значаја за све државе кандидате и потенцијалне кандидате, НБС је 27. и 28. маја 2015. организовала међународну конференцију „Економско управљање у Европи и процес приступања Европској унији: која је улога централних банака?”. На конференцији су учествовали гувернери и други високи представници централних банака земаља кандидата и потенцијалних кандидата за чланство у ЕУ, високи функционери Европске централне банке и Европске комисије, министри у Влади РС, као и представници других институција и академске заједнице.

Конференција је организована у сарадњи с Немачком организацијом за међународну сарадњу (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbHGIZ), коју је ангажовало немачко Савезно министарство за економски развој и сарадњу. Иначе, GIZ континуирано подржава РС путем многобројних билатералних и регионалних пројеката.

Након конференције НБС је објавила и публикацију - зборник радова и излагања учесника конференције, чији су уредници гувернер НБС Јоргованка Табаковић и професор Економског факултета Универзитета у Љубљани Мојмир Мрак.