16.03.2020.

Обавештење о одлагању ванредног испитног рока

Имајући у виду новонасталу ситуацију у вези са потенцијалном пандемијом COVID-19 и проглашење ванредног стања у Републици Србије, Народна банка Србије обавештава све кандидате који су се пријавили за полагање стручног испита за стицање звања овлашћеног посредника и овлашћеног заступника у осигурању у ванредном мартовском року 2020. године да се одржавање испита одлаже до даљњег.

Народна банка Србије ће благовремено на званичној интернет страници www.nbs.rs  објавити информацију о одржавању стручног испита.

Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања