11.06.2021.

Усвојена Одлука o утврђивању листе системски значајних банака у Републици Србији и стопа заштитног слоја капитала за те банке

Извршни одбор Народне банке Србије, на седници одржаној 10. јуна 2021. године, усвојио је Одлуку o утврђивању листе системски значајних банака у Републици Србији и стопа заштитног слоја капитала за те банке.

У оквиру своје надлежности да утврђује мере и активности ради очувања и јачања стабилности финансијског система, а на основу Одлуке о адекватности капитала банке („Службени гласник РС”, бр. 103/2016, 103/2018, 88/2019, 67/2020, 98/2020 и 137/2020), Народна банка Србије, најмање једном годишње, утврђује листу банака у Републици Србији које су системски значајне банке и стопе заштитног слоја капитала за те банке.

Донетом одлуком се од банака које су идентификоване као системски значајне у Републици Србији захтева да одржавају додатни основни акцијски капитал у висини од 1% или 2% ризичне активе банке, у зависности од степена њихове системске значајности.

Одлука се примењује од 30. јуна 2021. године.

Додатне информације о заштитном слоју капитала за системски значајне банке, као и листа системски значајних банака и стопе заштитног слоја капитала за те банке, могу се видети на интернет презентацији Народне банке Србије, у делу Циљеви и функције / Финансијска стабилност, Заштитни слојеви капитала.

Сектор за финансијску стабилност