30.06.2021.

Остварен дугогодишњи циљ – динарске обвезнице Србије данас укључене у реномиране J.P. Morgan индексе

Динарске обвезнице Републике Србије укључене су у индекс J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified, који представља, од стране међународних инвеститора, један од најчешће праћених индекса обвезница емитованих у локалним валутама земаља у развоју. То је резултат јачања домаћег макроекономског окружења у Србији и вишегодишњег залагања на пољу развоја домаћег финансијског тржишта.

„Ово је успех на којем смо дуго радили и који показује какво поверење је Србија стекла у међународном окружењу“, нагласила је гувернер. Оно што се прошле године могло наслутити стављањем Србије на позитивну „watch листу“, најављено у фебруару ове године објавом вести J.P. Morgan-а да ће српске обвезнице бити део реномираног индекса, данас је постало стварност – „Поносни смо да је Србија достигла ниво развоја економије и тржишта, угледа у међународном инвестиционом окружењу да буде део групе земаља за коју ће сада знати готово сви светски угледни улагачи. Још важније, већ сада на домаћем финансијском тржишту директно осећамо позитивне ефекте овог успеха – повећана је тражња за динарским државним обвезницама које су укључене у индекс, што је довело до значајнијег раста њихове тржишне вредности, а током протекла два дана бележимо снажан прилив девиза од међународних инвеститора. То је био најзначајнији фактор који је допринео да Народна банка Србије у последња два дана купи 150 милиона евра на домаћем девизном тржишту и тако додатно ојача девизне резерве наше земље“.

У наведене индексе биће укључене три реперне емисије динарских обвезница, оригиналне рочности 7, 10 и 12,5 година, а које доспевају 2026, 2028. и 2032. године. Пондер динарских обвезница у GBI-EM Global Diversified износи 0,3%.

„Данашњи дан за мене има посебан значај, јер смо још једном награђени за вишегодишњи, предани рад на унапређењу домаће економије и финансијског тржишта. Укључивање дугорочних динарских обвезница Републике Србије у реномиране индексе J.P. Morgan представља потврду атрактивности Републике Србије као инвестиционе дестинације. Такође, овим је потврђено и поверење страних инвеститора у одрживост економских показатеља српске економије, али и поверење у одрживост спровођења одговорних економских политика“, изјавила је гувернер Јоргованка Табаковић.

Србија је једна од пет земаља у оквиру ових индекса (који чине обвезнице 20 земаља), а чији кредитни рејтинг још увек није на нивоу инвестиционог ранга. „Чињеница да су српске хартије од вредности укључене у ове реномиране индексе само је потврда онога што говоримо последњих годину ипо дана, а то је да у круговима реномираних инвеститора Србија већ има репутацију земље са инвестиционим нивоом кредитног рејтинга“, оцена је коју је изнела гувернер.

Потврду изузетног интересовања инвеститора за улагањем у реперне динарске обвезнице које су укључене у наведене индексе представљају како промет овим хартијама на секундарном тржишту у претходном периоду, тако и цене по којима су инвеститори трговали. У јуну је трговање реперним 7Г, 10Г и 12Г повећан два до три пута у односу на претходни месец, а значајна тражња утицала је да се принос на ове хартије осетно смањи (односно њихова цена значајно повећа), посебно у последња четири дана.

Такође, српске динарске обвезнице укључене су и у GBI-Aggregate (GBI-AGG) и GBI-AGG Diversified индексе, који обухватају државне обвезнице у домаћој валути како развијених, тако и земаља у развоју, као и у J.P. Morgan ESG (JESG) GBI-EM индекс, у оквиру којег J.P. Morgan укључује и факторе из области очувања животне средине (ESG факторе) у одлучивање о улагању у активу са фиксним приносом. Процењује се да је тренутно око 250 млрд. долара средстава уложено у GBI-EM индексе J.P. Morgan-а.

„Посебно је значајан тренутак ове одлуке, имајући у виду да долази у амбијенту неизвесности, која је на међународним финансијским тржиштима присутна у последњих годину дана. Оваква одлука је омогућена чињеницом да смо успели да очувамо стабилност домаћег финансијског тржишта у периоду највећих изазова, чиме смо додатно ојачали кредибилитет у очима угледних инвеститора“, констатовала је гувернер Јоргованка Табаковић.

Кабинет гувернера