12.11.2021.

Плаћање Дина картицом на шалтерима Управе за трезор

Обавештавамо грађане да четврта рата пореза на имовину физичких лица за 2021. годину доспева на наплату 15. новембра, а да је само Дина картицом могуће без провизије измирити ову обавезу на шалтерима Управе за трезор Министарства финансија.

Дина картицом, такође без провизије, на шалтерима Управе могуће је платити порез на доходак грађана, порез на промет моторних возила, порез на приход од пољопривреде и шумарства и доприносe за обавезно социјално осигурање пољопривредника.

Исто тако, на шалтерима Управе за трезор Дина картицом могу се, уз ниске провизије, измирити и све друге обавезe по основу јавних прихода и обавеза према корисницима јавних средстава – онима који имају подрачуне у Управи за трезор, али и онима који имају рачуне у пословним банкама (могу се платити рачуни за струју, рачуни предузећа ЈКП „Инфостан технологије”, ЈКП „Информатика” Нови Сад, Телеком а.д. и сл.).

Такође, порез на имовину физичких лица можете платити и једноставним скенирањем NBS IPS QR кода на решењима коришћењем мобилне апликације банке у којој имате рачун.

Кабинет гувернера