Обавештење о незаконитом поступању обвезника примене Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма над којим надзор врши Народна банка Србије

Какво обавештење се доставља Народној банци Србије?

Достављањем обавештења Народној банци Србије о незаконитом поступању обвезника примене Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма над којим надзор врши Народна банка Србије (у даљем тексту: oбвезник) помажете у очувању интегритета финансијског система и спречавању злоупотребе тих обвезника у сврху прања новца и финансирања тероризма.

Детаљније о улози Народне банке Србије у систему спречавања прања новца и финансирања тероризма >>>

Зашто нам је важно ово обавештење?

Народна банка Србије се може у великој мери ослонити на обавештења која јој достављате. Лица која поседују посебна интерна сазнања о пословању oбвезника, тј. лица која су запослена или су у претходном периоду била запослена или су на други начин радно ангажована (нпр. уговор о повременим и привременим пословима) код обвезника, имају посебну улогу у спречавању његове злоупотребе у сврху прања новца и финансирања тероризма.

Конкретна обавештења о поступању oбвезника које је у супротности с прописима из области спречавања прања новца и финансирања тероризма важна су и могу допринети заустављању кршења тих прописа и спречавању негативних последица проистеклих из злоупотреба положаја појединих запослених код обвезника. Због тога вас молимо да приликом достављања обавештења што прецизније наведете податке како би се могле предузети одговарајуће мере у конкретном случају.

На основу увида у податке наведене у вашем обавештењу, као и њихове провере у контролним поступцима, Народна банка Србије може предузети одговарајуће мере, које могу да укључе и изрицање новчаних казни обвезнику и његовом руководству, као и достављање података надлежном тужилаштву ради покретања одговарајућег поступка.

Да ли мој послодавац може да зна да сам послао/ла ово обавештење?

Не. Достављање обавештења Народној банци Србије, у складу са упутством за достављање обавештења које се налази у наставку, не може имати негативне последице по вас, јер ће Народна банка Србије, обезбеђујући максималну поверљивост података, заштитити ваш интегритет и личне податке.
На располагању вам стоји стандардизовани систем обавештавања о прекршеним одредбама Закона код обвезника над којима Народна банка Србије врши надзор, који гарантује потпуну заштиту ваших података. Будите сигурни да нас занима само случај о коме нас обавештавате, искључиво ради спречавања злоупотребе финансијског система.

Шта треба да урадите да бисте доставили обавештење о прекршеним одредбама Закона?

Да бисте послали обавештење о прекршеним одредбама Закона (у даљем тексту: обавештење), потребно је да изаберете опцију „Формирај обавештење“ (налази се на дну ове странице).

Процес обавештавања о прекршеним одредбама Закона код обвезника састоји се из два корака:

  1. Прво, од вас ће се тражити да прочитате информације о заштити својих података.
  2. На следећим страницама за достављање обавештења можете својим речима детаљније описати незаконитости на које указујете и одговорити на поједина питања избором понуђеног одговора. У поље за слободан текст можете уписати текст који одговара пуној А4 страни. Да бисте документовали информације из свог обавештења, можете приложити и документацију величине фајла до 20 MB. Након достављања обавештења, добићете повратну поруку о пријему овог обавештења.

Информације о заштити Ваших података

Молимо Вас да не користите свој службени рачунар да бисте нам послали Обавештење.

Приступ подацима које нам достављате је дозвољен искључиво посебним запосленима Народне банке Србије који су задужени за поступање по примљеним Обавештењима. Подаци о Вама као подносиоцу овог обавештења неће ни у једном случају бити доступни Вашим надређенима или Вашем послодавцу. Достављање овог обавештења у складу са овим упутством не може само по себи да угрози Ваше радно место.

За потребе испитивања случаја о коме нам достављате Обавештење, информације и документација се могу проследити надлежним организационим деловима Народне банке Србије и/или Управи за спречавање прања новца, односно другим надлежним органима. Ради заштите Вашег идентитета, ово прослеђивање информација одвија се у анонимизованом облику, уколико је то могуће.

Пренос личних података ван земље или наднационалним или међународним телима није предвиђен у овом процесу.

Формирај обавештење >>>